build.xml
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200 fix license version: GNU GPLv3
Fri, 07 Mar 2014 21:55:13 +0100 vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
Tue, 13 Aug 2013 12:39:12 +0200 podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml
Thu, 08 Aug 2013 15:07:12 +0200 ant: spouštění volitelného skriptu (připrav.sh) před generováním
Thu, 08 Aug 2013 14:48:28 +0200 Ant: úloha pro publikování obsahu
Sat, 22 Jun 2013 19:35:55 +0200 build.properties – cesta k XSLT JARu
Sat, 17 Nov 2012 23:21:47 +0100 odstranění mezer na koncích řádků
Sat, 14 Jan 2012 19:10:26 +0100 Lepší odsazení, tabulátory.
Tue, 10 Jan 2012 10:56:22 +0100 Dokumentace: javadoc.
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100 Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
Sat, 07 Jan 2012 17:34:07 +0100 Antovská úloha pro zobrazení výstupu ve www prohlížeči.
Sat, 07 Jan 2012 12:43:07 +0100 Licence: informace o licenci při spuštění programu.
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
Mon, 22 Aug 2011 13:57:20 +0200 Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
Wed, 06 Jul 2011 21:21:58 +0200 lepší závislosti antovských úloh
Wed, 06 Jul 2011 18:54:11 +0200 Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
Thu, 28 Apr 2011 00:16:27 +0200 Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200 statický obsah a úloha pro čištění
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200 Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
Sun, 03 Apr 2011 18:44:35 +0200 Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
Sun, 03 Apr 2011 17:44:58 +0200 RSS agregace, #2
Sun, 03 Apr 2011 16:51:06 +0200 Atom – zjednodušení, #2
Sun, 03 Apr 2011 16:34:42 +0200 Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200 genrování hlavní nabídky #1
Sat, 02 Apr 2011 23:54:23 +0200 vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200 základ, první verze