build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
parent 31 da6ae32853cb
child 60 6e574058ef56
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
   8 	<property name="temp" value="temp"/>
   9 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  10 	
  11 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  12 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  13 	
  14 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
  15 	</target>
  16 	
  17 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
  18 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  19 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  20 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  21 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  22 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  23 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  24 			<classpath location="${funkce}"/>
  25 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  26 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  27 			</factory>
  28 		</xslt>
  29 	</target>
  30 	
  31 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  32 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  33 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  34 			<classpath location="${funkce}"/>
  35 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  36 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  37 			</factory>
  38 		</xslt>
  39 	</target>
  40 	
  41 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  42 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  43 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  44 			<classpath location="${funkce}"/>
  45 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  46 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  47 			</factory>
  48 		</xslt>
  49 	</target>
  50 	
  51 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  52 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  53 	
  54 		<!-- Atom -->
  55 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  56 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  57 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  58 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  59 			<classpath location="${funkce}"/>
  60 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  61 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  62 			</factory>
  63 		</xslt>
  64 		
  65 		<!-- RSS --> 
  66 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  67 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  68 			<classpath location="${funkce}"/>
  69 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  70 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  71 			</factory>
  72 		</xslt>
  73 		
  74 		<!-- Sitemap.xml -->
  75 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  76 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  77 			<classpath location="${funkce}"/>
  78 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  79 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  80 			</factory>
  81 		</xslt>
  82 		
  83 		<!-- Seznam stránek --> 
  84 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  85 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  86 			<classpath location="${funkce}"/>
  87 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  88 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  89 			</factory>
  90 		</xslt>
  91 		
  92 	</target>
  93 	
  94 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  95 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  96 		<javac
  97 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  98 			destdir="${funkce}"			
  99 			includeAntRuntime="no">
  100 		</javac>
  101 	</target>
  102 	
  103 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  104 		<copy todir="${výstup}">
  105 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  106 		</copy>
  107 	</target>
  108 	
  109 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  110 		<delete includeemptydirs="true">
  111 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  112 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  113 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  114 		</delete>
  115 	</target>
  116 	
  117 </project>