build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
parent 31 da6ae32853cb
child 60 6e574058ef56
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@2
   3
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@51
   7
	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@1
   8
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
   9
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@1
  10
	
franta-hg@15
  11
	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
franta-hg@15
  12
	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
franta-hg@15
  13
	
franta-hg@24
  14
	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
franta-hg@6
  15
	</target>
franta-hg@6
  16
	
franta-hg@51
  17
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
franta-hg@20
  18
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  19
			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
franta-hg@15
  20
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
franta-hg@15
  21
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  22
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@2
  23
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  24
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  25
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  26
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  27
			</factory>
franta-hg@2
  28
		</xslt>
franta-hg@1
  29
	</target>
franta-hg@1
  30
	
franta-hg@31
  31
	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@31
  32
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@31
  33
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@31
  34
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@31
  35
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@31
  36
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@31
  37
			</factory>
franta-hg@31
  38
		</xslt>
franta-hg@31
  39
	</target>
franta-hg@31
  40
	
franta-hg@51
  41
	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@51
  42
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@51
  43
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@51
  44
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@51
  45
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@51
  46
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@51
  47
			</factory>
franta-hg@51
  48
		</xslt>
franta-hg@51
  49
	</target>
franta-hg@51
  50
	
franta-hg@22
  51
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@9
  52
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@9
  53
	
franta-hg@7
  54
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  55
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  56
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  57
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@6
  58
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  59
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  60
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@6
  61
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@6
  62
			</factory>
franta-hg@7
  63
		</xslt>
franta-hg@7
  64
		
franta-hg@8
  65
		<!-- RSS --> 
franta-hg@20
  66
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@8
  67
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  68
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  69
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@8
  70
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@8
  71
			</factory>
franta-hg@8
  72
		</xslt>
franta-hg@8
  73
		
franta-hg@15
  74
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@20
  75
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@9
  76
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  77
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  78
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@9
  79
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@9
  80
			</factory>
franta-hg@9
  81
		</xslt>
franta-hg@8
  82
		
franta-hg@24
  83
		<!-- Seznam stránek --> 
franta-hg@24
  84
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@24
  85
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@24
  86
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@24
  87
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@24
  88
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@24
  89
			</factory>
franta-hg@24
  90
		</xslt>
franta-hg@24
  91
		
franta-hg@6
  92
	</target>
franta-hg@6
  93
	
franta-hg@11
  94
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
franta-hg@6
  95
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  96
		<javac
franta-hg@6
  97
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@6
  98
			destdir="${funkce}"			
franta-hg@6
  99
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  100
		</javac>
franta-hg@6
  101
	</target>
franta-hg@6
  102
	
franta-hg@11
  103
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  104
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@20
  105
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  106
		</copy>
franta-hg@11
  107
	</target>
franta-hg@11
  108
	
franta-hg@11
  109
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  110
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  111
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  112
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@51
  113
			<fileset file="${seznamMaker}"/>
franta-hg@11
  114
		</delete>
franta-hg@11
  115
	</target>
franta-hg@11
  116
	
franta-hg@1
  117
</project>