build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 134 85c516f944a1
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@60
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@60
   2
<!--
franta-hg@60
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@60
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
   5
franta-hg@60
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@60
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@60
   9
franta-hg@60
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@60
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@60
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@60
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@60
  14
franta-hg@60
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@60
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@60
  17
-->
franta-hg@1
  18
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
  19
franta-hg@123
  20
	<loadproperties srcfile="build.uživatelské.properties"/>
franta-hg@123
  21
	<loadproperties srcfile="build.properties"/>
franta-hg@123
  22
franta-hg@2
  23
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
  24
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
  25
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
  26
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@51
  27
	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@1
  28
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
  29
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@60
  30
	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
franta-hg@87
  31
franta-hg@134
  32
	<property name="vstupníPřípona" value=".${vstup.pripona}"/>
franta-hg@134
  33
	<property name="výstupníPřípona" value=".${vystup.pripona}"/>
franta-hg@87
  34
franta-hg@130
  35
	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,_připrav,agregace,stránky"/>
franta-hg@87
  36
franta-hg@87
  37
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
franta-hg@20
  38
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@131
  39
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="${xml.zaostaleProhlizece}"/>
franta-hg@15
  40
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  41
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@123
  42
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@6
  43
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  44
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  45
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@2
  46
			</factory>
franta-hg@2
  47
		</xslt>
franta-hg@1
  48
	</target>
franta-hg@87
  49
franta-hg@31
  50
	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@31
  51
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  52
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@31
  53
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@31
  54
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  55
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@31
  56
			</factory>
franta-hg@31
  57
		</xslt>
franta-hg@31
  58
	</target>
franta-hg@87
  59
franta-hg@51
  60
	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@51
  61
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  62
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@51
  63
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@51
  64
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  65
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@51
  66
			</factory>
franta-hg@51
  67
		</xslt>
franta-hg@51
  68
	</target>
franta-hg@87
  69
franta-hg@22
  70
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@9
  71
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@87
  72
franta-hg@7
  73
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  74
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  75
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  76
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@123
  77
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  78
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  79
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  80
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@6
  81
			</factory>
franta-hg@7
  82
		</xslt>
franta-hg@87
  83
franta-hg@121
  84
		<!-- RSS -->
franta-hg@87
  85
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  86
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  87
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  88
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  89
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@8
  90
			</factory>
franta-hg@8
  91
		</xslt>
franta-hg@87
  92
franta-hg@15
  93
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@121
  94
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  95
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  96
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  97
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  98
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@9
  99
			</factory>
franta-hg@9
  100
		</xslt>
franta-hg@87
  101
franta-hg@121
  102
		<!-- Seznam stránek -->
franta-hg@121
  103
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  104
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@24
  105
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@24
  106
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  107
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@24
  108
			</factory>
franta-hg@24
  109
		</xslt>
franta-hg@87
  110
franta-hg@6
  111
	</target>
franta-hg@87
  112
franta-hg@87
  113
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
franta-hg@6
  114
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  115
		<javac
franta-hg@6
  116
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@87
  117
			destdir="${funkce}"
franta-hg@6
  118
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  119
		</javac>
franta-hg@6
  120
	</target>
franta-hg@87
  121
franta-hg@11
  122
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  123
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@78
  124
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  125
		</copy>
franta-hg@11
  126
	</target>
franta-hg@87
  127
franta-hg@11
  128
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  129
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  130
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  131
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@51
  132
			<fileset file="${seznamMaker}"/>
franta-hg@11
  133
		</delete>
franta-hg@11
  134
	</target>
franta-hg@87
  135
franta-hg@64
  136
	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
franta-hg@64
  137
		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
franta-hg@64
  138
			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@64
  139
		</exec>
franta-hg@64
  140
	</target>
franta-hg@82
  141
franta-hg@129
  142
	<target name="publikuj" description="Nahraje výstup na server pomocí uživatelského skriptu.">
franta-hg@129
  143
		<exec executable="skripty/_publikuj.sh" os="Linux"/>
franta-hg@129
  144
	</target>
franta-hg@130
  145
	
franta-hg@130
  146
	<target name="_připrav" description="Spustí volitelný skript před generováním.">
franta-hg@130
  147
		<exec executable="skripty/_připrav.sh" os="Linux"/>
franta-hg@130
  148
	</target>
franta-hg@129
  149
franta-hg@82
  150
	<target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
franta-hg@82
  151
		<javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
franta-hg@82
  152
			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
franta-hg@82
  153
		</javadoc>
franta-hg@82
  154
	</target>
franta-hg@87
  155
franta-hg@60
  156
	<target name="licence">
franta-hg@60
  157
		<echo>${čára}
franta-hg@60
  158
XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
  159
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
franta-hg@60
  160
This is free software, and you are welcome to redistribute it
franta-hg@60
  161
under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
franta-hg@60
  162
${čára}</echo>
franta-hg@60
  163
	</target>
franta-hg@87
  164
franta-hg@60
  165
	<target name="licence-gpl">
franta-hg@60
  166
		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
franta-hg@60
  167
		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
franta-hg@121
  168
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@121
  169
		<echo>${licence.txt}</echo>
franta-hg@121
  170
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@121
  171
		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo>
franta-hg@121
  172
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@60
  173
	</target>
franta-hg@87
  174
franta-hg@1
  175
</project>
franta-hg@87
  176