build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200
changeset 1 a05c6f3cbc3e
child 2 ab9099ff88fa
permissions -rw-r--r--
základ, první verze
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="temp" value="temp"/>
   8 	
   9 	<target name="generuj" description="">		
  10 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
  11 	</target>
  12 	
  13 </project>