build.xml
changeset 87 25dec6931f18
parent 82 90a58fca78e5
child 121 1a32988c4fef
   1.1 --- a/build.xml	Sat Jan 14 17:56:59 2012 +0100
   1.2 +++ b/build.xml	Sat Jan 14 19:10:26 2012 +0100
   1.3 @@ -26,14 +26,13 @@
   1.4 	<property name="temp" value="temp"/>
   1.5 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   1.6 	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
   1.7 -	
   1.8 +
   1.9 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  1.10 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  1.11 -	
  1.12 -	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky">
  1.13 -	</target>
  1.14 -	
  1.15 -	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
  1.16 +
  1.17 +	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky"/>
  1.18 +
  1.19 +	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
  1.20 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.21 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  1.22 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.23 @@ -41,34 +40,34 @@
  1.24 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.25 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.26 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.27 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.28 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  1.29 			</factory>
  1.30 		</xslt>
  1.31 	</target>
  1.32 -	
  1.33 +
  1.34 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  1.35 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.36 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.37 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.38 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.39 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.40 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.41 			</factory>
  1.42 		</xslt>
  1.43 	</target>
  1.44 -	
  1.45 +
  1.46 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  1.47 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.48 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.49 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.50 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.51 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.52 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  1.53 			</factory>
  1.54 		</xslt>
  1.55 	</target>
  1.56 -	
  1.57 +
  1.58 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  1.59 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  1.60 -	
  1.61 +
  1.62 		<!-- Atom -->
  1.63 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.64 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.65 @@ -76,54 +75,54 @@
  1.66 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.67 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.68 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.69 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.70 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  1.71 			</factory>
  1.72 		</xslt>
  1.73 -		
  1.74 +
  1.75 		<!-- RSS --> 
  1.76 -		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.77 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.78 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.79 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.80 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.81 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.82 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.83 			</factory>
  1.84 		</xslt>
  1.85 -		
  1.86 +
  1.87 		<!-- Sitemap.xml -->
  1.88 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.89 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.90 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.91 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.92 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.93 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.94 			</factory>
  1.95 		</xslt>
  1.96 -		
  1.97 +
  1.98 		<!-- Seznam stránek --> 
  1.99 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.100 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.101 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.102 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.103 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  1.104 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.105 			</factory>
  1.106 		</xslt>
  1.107 -		
  1.108 +
  1.109 	</target>
  1.110 -	
  1.111 -	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  1.112 +
  1.113 +	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
  1.114 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  1.115 		<javac
  1.116 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  1.117 -			destdir="${funkce}"			
  1.118 +			destdir="${funkce}"
  1.119 			includeAntRuntime="no">
  1.120 		</javac>
  1.121 	</target>
  1.122 -	
  1.123 +
  1.124 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.125 		<copy todir="${výstup}">
  1.126 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  1.127 		</copy>
  1.128 	</target>
  1.129 -	
  1.130 +
  1.131 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  1.132 		<delete includeemptydirs="true">
  1.133 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  1.134 @@ -131,7 +130,7 @@
  1.135 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  1.136 		</delete>
  1.137 	</target>
  1.138 -	
  1.139 +
  1.140 	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
  1.141 		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
  1.142 			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
  1.143 @@ -143,7 +142,7 @@
  1.144 			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
  1.145 		</javadoc>
  1.146 	</target>
  1.147 -	
  1.148 +
  1.149 	<target name="licence">
  1.150 		<echo>${čára}
  1.151 XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
  1.152 @@ -152,7 +151,7 @@
  1.153 under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
  1.154 ${čára}</echo>
  1.155 	</target>
  1.156 -	
  1.157 +
  1.158 	<target name="licence-gpl">
  1.159 		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
  1.160 		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
  1.161 @@ -162,5 +161,6 @@
  1.162 		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
  1.163 		<echo>${čára}</echo> 
  1.164 	</target>
  1.165 -	
  1.166 +
  1.167 </project>
  1.168 +