build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 13 Aug 2013 12:39:12 +0200
changeset 131 d47607999a8c
parent 130 94339837c42d
child 134 85c516f944a1
permissions -rw-r--r--
podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
  20 
  21 	<loadproperties srcfile="build.uživatelské.properties"/>
  22 	<loadproperties srcfile="build.properties"/>
  23 
  24 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
  25 	<property name="vstup" value="vstup"/>
  26 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  27 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  28 	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
  29 	<property name="temp" value="temp"/>
  30 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  31 	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
  32 
  33 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  34 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  35 
  36 	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,_připrav,agregace,stránky"/>
  37 
  38 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
  39 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  40 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="${xml.zaostaleProhlizece}"/>
  41 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  42 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  43 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  44 			<classpath location="${funkce}"/>
  45 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  46 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  47 			</factory>
  48 		</xslt>
  49 	</target>
  50 
  51 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  52 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  53 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  54 			<classpath location="${funkce}"/>
  55 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  56 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  57 			</factory>
  58 		</xslt>
  59 	</target>
  60 
  61 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  62 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  63 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  64 			<classpath location="${funkce}"/>
  65 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  66 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  67 			</factory>
  68 		</xslt>
  69 	</target>
  70 
  71 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  72 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  73 
  74 		<!-- Atom -->
  75 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  76 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  77 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  78 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  79 			<classpath location="${funkce}"/>
  80 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  81 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  82 			</factory>
  83 		</xslt>
  84 
  85 		<!-- RSS -->
  86 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  87 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  88 			<classpath location="${funkce}"/>
  89 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  90 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  91 			</factory>
  92 		</xslt>
  93 
  94 		<!-- Sitemap.xml -->
  95 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  96 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  97 			<classpath location="${funkce}"/>
  98 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  99 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  100 			</factory>
  101 		</xslt>
  102 
  103 		<!-- Seznam stránek -->
  104 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  105 			<classpath location="${xslt.jar}"/>
  106 			<classpath location="${funkce}"/>
  107 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  108 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  109 			</factory>
  110 		</xslt>
  111 
  112 	</target>
  113 
  114 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
  115 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  116 		<javac
  117 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  118 			destdir="${funkce}"
  119 			includeAntRuntime="no">
  120 		</javac>
  121 	</target>
  122 
  123 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  124 		<copy todir="${výstup}">
  125 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  126 		</copy>
  127 	</target>
  128 
  129 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  130 		<delete includeemptydirs="true">
  131 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  132 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  133 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  134 		</delete>
  135 	</target>
  136 
  137 	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
  138 		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
  139 			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
  140 		</exec>
  141 	</target>
  142 
  143 	<target name="publikuj" description="Nahraje výstup na server pomocí uživatelského skriptu.">
  144 		<exec executable="skripty/_publikuj.sh" os="Linux"/>
  145 	</target>
  146 	
  147 	<target name="_připrav" description="Spustí volitelný skript před generováním.">
  148 		<exec executable="skripty/_připrav.sh" os="Linux"/>
  149 	</target>
  150 
  151 	<target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
  152 		<javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
  153 			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
  154 		</javadoc>
  155 	</target>
  156 
  157 	<target name="licence">
  158 		<echo>${čára}
  159 XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
  160 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
  161 This is free software, and you are welcome to redistribute it
  162 under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
  163 ${čára}</echo>
  164 	</target>
  165 
  166 	<target name="licence-gpl">
  167 		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
  168 		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
  169 		<echo>${čára}</echo>
  170 		<echo>${licence.txt}</echo>
  171 		<echo>${čára}</echo>
  172 		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo>
  173 		<echo>${čára}</echo>
  174 	</target>
  175 
  176 </project>
  177