build.xml
changeset 2 ab9099ff88fa
parent 1 a05c6f3cbc3e
child 4 1bb39595a51c
   1.1 --- a/build.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sat Apr 02 23:54:23 2011 +0200
   1.3 @@ -1,13 +1,25 @@
   1.4 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   1.5 
   1.6 -	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
   1.7 +	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   1.8 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   1.9 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  1.10 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  1.11 	<property name="temp" value="temp"/>
  1.12 +	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  1.13 	
  1.14 -	<target name="generuj" description="">		
  1.15 -		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
  1.16 +	<target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
  1.17 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.18 +			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.19 +      <classpath location="${funkce}"/>
  1.20 +			
  1.21 +      <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.22 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.23 +			</factory>
  1.24 +			
  1.25 +			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
  1.26 +			<sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
  1.27 +			<sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>			
  1.28 +		</xslt>
  1.29 	</target>
  1.30 	
  1.31 </project>