build.xml
changeset 131 d47607999a8c
parent 130 94339837c42d
child 134 85c516f944a1
   1.1 --- a/build.xml	Thu Aug 08 15:07:12 2013 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Tue Aug 13 12:39:12 2013 +0200
   1.3 @@ -37,7 +37,7 @@
   1.4 
   1.5 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
   1.6 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
   1.7 -			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
   1.8 +			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="${xml.zaostaleProhlizece}"/>
   1.9 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.10 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.11 			<classpath location="${xslt.jar}"/>