build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100
changeset 78 7e478bfa5694
parent 64 c069af21c4be
child 82 90a58fca78e5
permissions -rw-r--r--
Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
  20 
  21 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
  22 	<property name="vstup" value="vstup"/>
  23 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  24 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  25 	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
  26 	<property name="temp" value="temp"/>
  27 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  28 	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
  29 	
  30 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  31 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  32 	
  33 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky">
  34 	</target>
  35 	
  36 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
  37 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  38 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  39 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  40 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  41 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  42 			<classpath location="${funkce}"/>
  43 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  44 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  45 			</factory>
  46 		</xslt>
  47 	</target>
  48 	
  49 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  50 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  51 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  52 			<classpath location="${funkce}"/>
  53 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  54 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  55 			</factory>
  56 		</xslt>
  57 	</target>
  58 	
  59 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  60 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  61 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  62 			<classpath location="${funkce}"/>
  63 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  64 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  65 			</factory>
  66 		</xslt>
  67 	</target>
  68 	
  69 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  70 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  71 	
  72 		<!-- Atom -->
  73 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  74 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  75 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  76 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  77 			<classpath location="${funkce}"/>
  78 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  79 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  80 			</factory>
  81 		</xslt>
  82 		
  83 		<!-- RSS --> 
  84 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  85 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  86 			<classpath location="${funkce}"/>
  87 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  88 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  89 			</factory>
  90 		</xslt>
  91 		
  92 		<!-- Sitemap.xml -->
  93 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  94 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  95 			<classpath location="${funkce}"/>
  96 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  97 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  98 			</factory>
  99 		</xslt>
  100 		
  101 		<!-- Seznam stránek --> 
  102 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  103 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  104 			<classpath location="${funkce}"/>
  105 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  106 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  107 			</factory>
  108 		</xslt>
  109 		
  110 	</target>
  111 	
  112 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  113 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  114 		<javac
  115 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  116 			destdir="${funkce}"			
  117 			includeAntRuntime="no">
  118 		</javac>
  119 	</target>
  120 	
  121 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  122 		<copy todir="${výstup}">
  123 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  124 		</copy>
  125 	</target>
  126 	
  127 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  128 		<delete includeemptydirs="true">
  129 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  130 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  131 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  132 		</delete>
  133 	</target>
  134 	
  135 	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
  136 		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
  137 			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
  138 		</exec>
  139 	</target>
  140 	
  141 	<target name="licence">
  142 		<echo>${čára}
  143 XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
  144 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
  145 This is free software, and you are welcome to redistribute it
  146 under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
  147 ${čára}</echo>
  148 	</target>
  149 	
  150 	<target name="licence-gpl">
  151 		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
  152 		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
  153 		<echo>${čára}</echo> 
  154 		<echo>${licence.txt}</echo> 
  155 		<echo>${čára}</echo> 
  156 		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
  157 		<echo>${čára}</echo> 
  158 	</target>
  159 	
  160 </project>