build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 18:54:11 +0200
changeset 20 29361e026fa3
parent 15 cfb2fc0ca242
child 22 65afc0483ef5
permissions -rw-r--r--
Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=49271

- U XSLT nefunguje „class path“
- collection() má root jinde než ve verzi 1.8.0
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@2
   3
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@1
   7
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
   8
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@1
   9
	
franta-hg@15
  10
	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
franta-hg@15
  11
	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
franta-hg@15
  12
	
franta-hg@6
  13
	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
franta-hg@6
  14
	</target>
franta-hg@6
  15
	
franta-hg@11
  16
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
franta-hg@20
  17
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  18
			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
franta-hg@15
  19
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
franta-hg@15
  20
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  21
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@2
  22
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  23
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  24
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  25
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  26
			</factory>
franta-hg@2
  27
		</xslt>
franta-hg@1
  28
	</target>
franta-hg@1
  29
	
franta-hg@11
  30
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml.">
franta-hg@9
  31
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@9
  32
	
franta-hg@7
  33
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  34
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  35
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  36
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@6
  37
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  38
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  39
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@6
  40
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@6
  41
			</factory>
franta-hg@7
  42
		</xslt>
franta-hg@7
  43
		
franta-hg@8
  44
		<!-- RSS --> 
franta-hg@20
  45
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@8
  46
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  47
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  48
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@8
  49
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@8
  50
			</factory>
franta-hg@8
  51
		</xslt>
franta-hg@8
  52
		
franta-hg@15
  53
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@20
  54
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@9
  55
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  56
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  57
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@9
  58
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@9
  59
			</factory>
franta-hg@9
  60
		</xslt>
franta-hg@8
  61
		
franta-hg@6
  62
	</target>
franta-hg@6
  63
	
franta-hg@11
  64
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
franta-hg@6
  65
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  66
		<javac
franta-hg@6
  67
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@6
  68
			destdir="${funkce}"			
franta-hg@6
  69
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  70
		</javac>
franta-hg@6
  71
	</target>
franta-hg@6
  72
	
franta-hg@11
  73
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  74
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@20
  75
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  76
		</copy>
franta-hg@11
  77
	</target>
franta-hg@11
  78
	
franta-hg@11
  79
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  80
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  81
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  82
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  83
		</delete>
franta-hg@11
  84
	</target>
franta-hg@11
  85
	
franta-hg@1
  86
</project>