build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 16:34:42 +0200
changeset 6 801a8935caf7
parent 4 1bb39595a51c
child 7 5b46493979c9
permissions -rw-r--r--
Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@2
   3
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@1
   7
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
   8
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@1
   9
	
franta-hg@6
  10
	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
franta-hg@6
  11
	</target>
franta-hg@6
  12
	
franta-hg@6
  13
	<target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
franta-hg@2
  14
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
franta-hg@2
  15
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  16
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  17
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  18
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  19
			</factory>
franta-hg@2
  20
		</xslt>
franta-hg@1
  21
	</target>
franta-hg@1
  22
	
franta-hg@6
  23
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
franta-hg@6
  24
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
franta-hg@6
  25
			<param name="konfigurák" expression="../vstup/web.conf"/>
franta-hg@6
  26
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  27
			<classpath location="${funkce}"/>			
franta-hg@6
  28
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@6
  29
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@6
  30
			</factory>
franta-hg@6
  31
		</xslt>	
franta-hg@6
  32
	</target>
franta-hg@6
  33
	
franta-hg@6
  34
	<target name="kompiluj-funkce" description="">		
franta-hg@6
  35
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  36
		<javac
franta-hg@6
  37
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@6
  38
			destdir="${funkce}"			
franta-hg@6
  39
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  40
		</javac>
franta-hg@6
  41
	</target>
franta-hg@6
  42
	
franta-hg@1
  43
</project>