build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon, 22 Aug 2011 13:57:20 +0200
changeset 31 da6ae32853cb
parent 24 63e404f454e8
child 51 df1f942f7b69
permissions -rw-r--r--
Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="temp" value="temp"/>
   8 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   9 	
  10 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  11 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  12 	
  13 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
  14 	</target>
  15 	
  16 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce">		
  17 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  18 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  19 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  20 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  21 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  22 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  23 			<classpath location="${funkce}"/>
  24 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  25 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  26 			</factory>
  27 		</xslt>
  28 	</target>
  29 	
  30 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  31 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  32 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  33 			<classpath location="${funkce}"/>
  34 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  35 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  36 			</factory>
  37 		</xslt>
  38 	</target>
  39 	
  40 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  41 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  42 	
  43 		<!-- Atom -->
  44 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  45 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  46 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  47 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  48 			<classpath location="${funkce}"/>
  49 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  50 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  51 			</factory>
  52 		</xslt>
  53 		
  54 		<!-- RSS --> 
  55 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  56 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  57 			<classpath location="${funkce}"/>
  58 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  59 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  60 			</factory>
  61 		</xslt>
  62 		
  63 		<!-- Sitemap.xml -->
  64 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  65 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  66 			<classpath location="${funkce}"/>
  67 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  68 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  69 			</factory>
  70 		</xslt>
  71 		
  72 		<!-- Seznam stránek --> 
  73 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  74 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  75 			<classpath location="${funkce}"/>
  76 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  77 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  78 			</factory>
  79 		</xslt>
  80 		
  81 	</target>
  82 	
  83 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  84 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  85 		<javac
  86 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  87 			destdir="${funkce}"			
  88 			includeAntRuntime="no">
  89 		</javac>
  90 	</target>
  91 	
  92 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  93 		<copy todir="${výstup}">
  94 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  95 		</copy>
  96 	</target>
  97 	
  98 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  99 		<delete includeemptydirs="true">
  100 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  101 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  102 		</delete>
  103 	</target>
  104 	
  105 </project>