build.xml
changeset 78 7e478bfa5694
parent 64 c069af21c4be
child 82 90a58fca78e5
   1.1 --- a/build.xml	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Jan 08 17:26:24 2012 +0100
   1.3 @@ -35,7 +35,6 @@
   1.4 	
   1.5 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
   1.6 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
   1.7 -			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
   1.8 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
   1.9 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.10 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.11 @@ -121,7 +120,7 @@
  1.12 	
  1.13 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.14 		<copy todir="${výstup}">
  1.15 -			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  1.16 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  1.17 		</copy>
  1.18 	</target>
  1.19