build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 23:54:23 +0200
changeset 2 ab9099ff88fa
parent 1 a05c6f3cbc3e
child 4 1bb39595a51c
permissions -rw-r--r--
vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="temp" value="temp"/>
   8 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   9 	
  10 	<target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
  11 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  12 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  13       <classpath location="${funkce}"/>
  14 			
  15       <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  16 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  17 			</factory>
  18 			
  19 			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
  20 			<sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
  21 			<sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>			
  22 		</xslt>
  23 	</target>
  24 	
  25 </project>