build.xml
changeset 11 78a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 15 cfb2fc0ca242
   1.1 --- a/build.xml	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Apr 03 20:39:10 2011 +0200
   1.3 @@ -10,9 +10,9 @@
   1.4 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
   1.5 	</target>
   1.6 	
   1.7 -	<target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
   1.8 +	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
   1.9 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.10 -			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/>
  1.11 +			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>
  1.12 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.13 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.14 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.15 @@ -21,7 +21,7 @@
  1.16 		</xslt>
  1.17 	</target>
  1.18 	
  1.19 -	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
  1.20 +	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml.">
  1.21 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  1.22 	
  1.23 		<!-- Atom -->
  1.24 @@ -53,7 +53,7 @@
  1.25 		
  1.26 	</target>
  1.27 	
  1.28 -	<target name="kompiluj-funkce" description="">		
  1.29 +	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  1.30 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  1.31 		<javac
  1.32 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  1.33 @@ -62,4 +62,17 @@
  1.34 		</javac>
  1.35 	</target>
  1.36 	
  1.37 +	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.38 +		<copy todir="${výstup}">
  1.39 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
  1.40 +		</copy>
  1.41 +	</target>
  1.42 +	
  1.43 +	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  1.44 +		<delete includeemptydirs="true">
  1.45 +			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  1.46 +			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  1.47 +		</delete>
  1.48 +	</target>
  1.49 +	
  1.50 </project>