build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 4 1bb39595a51c
parent 2 ab9099ff88fa
child 6 801a8935caf7
permissions -rw-r--r--
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@2
   3
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@1
   7
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
   8
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@1
   9
	
franta-hg@2
  10
	<target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
franta-hg@2
  11
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
franta-hg@2
  12
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@2
  13
      <classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@2
  14
			
franta-hg@2
  15
      <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  16
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  17
			</factory>
franta-hg@2
  18
			
franta-hg@2
  19
			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
franta-hg@2
  20
			<sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
franta-hg@2
  21
			<sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>			
franta-hg@2
  22
		</xslt>
franta-hg@1
  23
	</target>
franta-hg@1
  24
	
franta-hg@1
  25
</project>