build.xml
changeset 1 a05c6f3cbc3e
child 2 ab9099ff88fa
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/build.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,13 @@
   1.4 +<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   1.5 +
   1.6 +	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
   1.7 +	<property name="vstup" value="vstup"/>
   1.8 +	<property name="výstup" value="výstup"/>
   1.9 +	<property name="šablona" value="šablona"/>
  1.10 +	<property name="temp" value="temp"/>
  1.11 +	
  1.12 +	<target name="generuj" description="">		
  1.13 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
  1.14 +	</target>
  1.15 +	
  1.16 +</project>