build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200
changeset 1 a05c6f3cbc3e
child 2 ab9099ff88fa
permissions -rw-r--r--
základ, první verze
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@1
   3
	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@1
   7
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@1
   8
	
franta-hg@1
   9
	<target name="generuj" description="">		
franta-hg@1
  10
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
franta-hg@1
  11
	</target>
franta-hg@1
  12
	
franta-hg@1
  13
</project>