build.xml
changeset 20 29361e026fa3
parent 15 cfb2fc0ca242
child 22 65afc0483ef5
   1.1 --- a/build.xml	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Wed Jul 06 18:54:11 2011 +0200
   1.3 @@ -14,7 +14,7 @@
   1.4 	</target>
   1.5 	
   1.6 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
   1.7 -		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl">
   1.8 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
   1.9 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  1.10 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  1.11 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.12 @@ -31,7 +31,7 @@
  1.13 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  1.14 	
  1.15 		<!-- Atom -->
  1.16 -		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
  1.17 +		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.18 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.19 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.20 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.21 @@ -42,7 +42,7 @@
  1.22 		</xslt>
  1.23 		
  1.24 		<!-- RSS --> 
  1.25 -		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl">			
  1.26 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.27 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.28 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.29 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.30 @@ -51,7 +51,7 @@
  1.31 		</xslt>
  1.32 		
  1.33 		<!-- Sitemap.xml -->
  1.34 -		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">			
  1.35 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.36 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.37 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.38 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.39 @@ -72,7 +72,7 @@
  1.40 	
  1.41 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.42 		<copy todir="${výstup}">
  1.43 -			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
  1.44 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  1.45 		</copy>
  1.46 	</target>
  1.47