build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200
changeset 11 78a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 15 cfb2fc0ca242
permissions -rw-r--r--
statický obsah a úloha pro čištění
franta-hg@1
   1
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
   2
franta-hg@2
   3
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
   4
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
   5
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
   6
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@1
   7
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
   8
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@1
   9
	
franta-hg@6
  10
	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
franta-hg@6
  11
	</target>
franta-hg@6
  12
	
franta-hg@11
  13
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
franta-hg@2
  14
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
franta-hg@11
  15
			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>
franta-hg@2
  16
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  17
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  18
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  19
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  20
			</factory>
franta-hg@2
  21
		</xslt>
franta-hg@1
  22
	</target>
franta-hg@1
  23
	
franta-hg@11
  24
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml.">
franta-hg@9
  25
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@9
  26
	
franta-hg@7
  27
		<!-- Atom -->
franta-hg@6
  28
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
franta-hg@6
  29
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  30
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  31
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@6
  32
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@6
  33
			</factory>
franta-hg@7
  34
		</xslt>
franta-hg@7
  35
		
franta-hg@8
  36
		<!-- RSS --> 
franta-hg@8
  37
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl">			
franta-hg@8
  38
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  39
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  40
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@8
  41
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@8
  42
			</factory>
franta-hg@8
  43
		</xslt>
franta-hg@8
  44
		
franta-hg@8
  45
		<!-- TODO: Sitemap.xml -->
franta-hg@9
  46
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">			
franta-hg@9
  47
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  48
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  49
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@9
  50
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@9
  51
			</factory>
franta-hg@9
  52
		</xslt>
franta-hg@8
  53
		
franta-hg@6
  54
	</target>
franta-hg@6
  55
	
franta-hg@11
  56
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
franta-hg@6
  57
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  58
		<javac
franta-hg@6
  59
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@6
  60
			destdir="${funkce}"			
franta-hg@6
  61
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  62
		</javac>
franta-hg@6
  63
	</target>
franta-hg@6
  64
	
franta-hg@11
  65
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  66
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@11
  67
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  68
		</copy>
franta-hg@11
  69
	</target>
franta-hg@11
  70
	
franta-hg@11
  71
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  72
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  73
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  74
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  75
		</delete>
franta-hg@11
  76
	</target>
franta-hg@11
  77
	
franta-hg@1
  78
</project>