statický obsah a úloha pro čištění
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200
changeset 1178a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 12 3719b121c3c4
statický obsah a úloha pro čištění
build.xml
vstup/css/styl.css
vstup/js/javascript.js
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Apr 03 20:39:10 2011 +0200
   1.3 @@ -10,9 +10,9 @@
   1.4 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
   1.5 	</target>
   1.6 	
   1.7 -	<target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
   1.8 +	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
   1.9 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.10 -			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/>
  1.11 +			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>
  1.12 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.13 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.14 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.15 @@ -21,7 +21,7 @@
  1.16 		</xslt>
  1.17 	</target>
  1.18 	
  1.19 -	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
  1.20 +	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml.">
  1.21 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  1.22 	
  1.23 		<!-- Atom -->
  1.24 @@ -53,7 +53,7 @@
  1.25 		
  1.26 	</target>
  1.27 	
  1.28 -	<target name="kompiluj-funkce" description="">		
  1.29 +	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  1.30 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  1.31 		<javac
  1.32 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  1.33 @@ -62,4 +62,17 @@
  1.34 		</javac>
  1.35 	</target>
  1.36 	
  1.37 +	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.38 +		<copy todir="${výstup}">
  1.39 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
  1.40 +		</copy>
  1.41 +	</target>
  1.42 +	
  1.43 +	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  1.44 +		<delete includeemptydirs="true">
  1.45 +			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  1.46 +			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  1.47 +		</delete>
  1.48 +	</target>
  1.49 +	
  1.50 </project>
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Sun Apr 03 20:39:10 2011 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,1 @@
   2.4 +
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/vstup/js/javascript.js	Sun Apr 03 20:39:10 2011 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,1 @@
   3.4 +
   4.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 20:39:10 2011 +0200
   4.3 @@ -13,12 +13,13 @@
   4.4 		encoding="UTF-8"		
   4.5 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
   4.6 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   4.7 -		
   4.8 -	<xsl:param name="konfigurák"/>
   4.9 +	
  4.10 +	<!-- Vstupní adresář: -->
  4.11 +	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  4.12 	
  4.13 	<!-- Celý dokument: -->
  4.14 	<xsl:template match="/">
  4.15 -		<xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
  4.16 +		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  4.17 		<html>
  4.18 			<head>
  4.19 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  4.20 @@ -28,7 +29,7 @@
  4.21 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  4.22 			</head>
  4.23 			<body>
  4.24 -				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  4.25 +				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  4.26 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  4.27 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  4.28 				<ul id="nabídka">
  4.29 @@ -42,7 +43,7 @@
  4.30 						</li>
  4.31 					</xsl:for-each>
  4.32 				</ul>
  4.33 -				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  4.34 +				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  4.35 			</body>
  4.36 		</html>
  4.37 	</xsl:template>
  4.38 @@ -55,6 +56,7 @@
  4.39 		</xsl:element>
  4.40   </xsl:template>
  4.41   
  4.42 +  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
  4.43   <xsl:template match="g:web/g:js">
  4.44   	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  4.45   </xsl:template>