Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti. v0.3
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100
changeset 787e478bfa5694
parent 77 2f11f0ba6f13
child 79 8ab1a1a666d8
Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
build.xml
šablona/syntaxe.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Jan 08 17:26:24 2012 +0100
   1.3 @@ -35,7 +35,6 @@
   1.4 	
   1.5 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
   1.6 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
   1.7 -			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
   1.8 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
   1.9 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.10 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.11 @@ -121,7 +120,7 @@
  1.12 	
  1.13 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.14 		<copy todir="${výstup}">
  1.15 -			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  1.16 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  1.17 		</copy>
  1.18 	</target>
  1.19 	
   2.1 --- a/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 17:26:24 2012 +0100
   2.3 @@ -22,7 +22,10 @@
   2.4 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   2.5 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
   2.6 	<xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
   2.7 -		
   2.8 +
   2.9 +	<!--
  2.10 +		Vytvoří CSS soubor pro zvýrazňování syntaxe
  2.11 +	-->
  2.12 	<xsl:template match="/">
  2.13 		<xsl:if test="k:web/k:css[text() = 'css/syntaxe.css']"><xsl:value-of select="j:generujCssSyntaxe()"/></xsl:if>
  2.14 	</xsl:template>