build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200
changeset 11 78a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 15 cfb2fc0ca242
permissions -rw-r--r--
statický obsah a úloha pro čištění
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="temp" value="temp"/>
   8 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   9 	
  10 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
  11 	</target>
  12 	
  13 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
  14 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  15 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>
  16 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  17 			<classpath location="${funkce}"/>
  18 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  19 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  20 			</factory>
  21 		</xslt>
  22 	</target>
  23 	
  24 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml.">
  25 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  26 	
  27 		<!-- Atom -->
  28 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
  29 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  30 			<classpath location="${funkce}"/>
  31 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  32 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  33 			</factory>
  34 		</xslt>
  35 		
  36 		<!-- RSS --> 
  37 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl">			
  38 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  39 			<classpath location="${funkce}"/>
  40 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  41 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  42 			</factory>
  43 		</xslt>
  44 		
  45 		<!-- TODO: Sitemap.xml -->
  46 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">			
  47 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  48 			<classpath location="${funkce}"/>
  49 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  50 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  51 			</factory>
  52 		</xslt>
  53 		
  54 	</target>
  55 	
  56 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  57 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  58 		<javac
  59 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  60 			destdir="${funkce}"			
  61 			includeAntRuntime="no">
  62 		</javac>
  63 	</target>
  64 	
  65 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  66 		<copy todir="${výstup}">
  67 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
  68 		</copy>
  69 	</target>
  70 	
  71 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  72 		<delete includeemptydirs="true">
  73 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  74 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  75 		</delete>
  76 	</target>
  77 	
  78 </project>