Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200
changeset 2463e404f454e8
parent 23 0d2729ed16ed
child 25 0d84061c9878
Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
.hgignore
build.xml
vstup/css/styl.css
šablona/seznam.xsl
   1.1 --- a/.hgignore	Wed Jul 06 21:26:16 2011 +0200
   1.2 +++ b/.hgignore	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   1.3 @@ -1,5 +1,5 @@
   1.4 temp/*
   1.5 výstup/*
   1.6 šablona/funkce/build/*
   1.7 -
   1.8 +vstup/.seznam.xml
   1.9 analýza/princip.png
   2.1 --- a/build.xml	Wed Jul 06 21:26:16 2011 +0200
   2.2 +++ b/build.xml	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   2.3 @@ -10,7 +10,7 @@
   2.4 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
   2.5 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
   2.6 	
   2.7 -	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="stránky,agregace">
   2.8 +	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
   2.9 	</target>
  2.10 	
  2.11 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,kompiluj-funkce">		
  2.12 @@ -59,6 +59,15 @@
  2.13 			</factory>
  2.14 		</xslt>
  2.15 		
  2.16 +		<!-- Seznam stránek --> 
  2.17 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  2.18 +			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  2.19 +			<classpath location="${funkce}"/>
  2.20 +			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  2.21 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  2.22 +			</factory>
  2.23 +		</xslt>
  2.24 +		
  2.25 	</target>
  2.26 	
  2.27 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
   3.1 --- a/vstup/css/styl.css	Wed Jul 06 21:26:16 2011 +0200
   3.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   3.3 @@ -54,3 +54,17 @@
   3.4 	font-size: small;
   3.5 	text-align: center;
   3.6 }
   3.7 +
   3.8 +table.seznamStranek {
   3.9 +	border: 1px solid grey;
  3.10 +	border-collapse: collapse;
  3.11 +}
  3.12 +
  3.13 +table.seznamStranek td {
  3.14 +	border: 1px solid grey;
  3.15 +	padding: 4px;
  3.16 +}
  3.17 +
  3.18 +table.seznamStranek thead {
  3.19 +	background-color: silver;
  3.20 +}
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/šablona/seznam.xsl	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,41 @@
   4.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   4.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   4.6 +	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   4.7 +	xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom"
   4.8 +	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
   4.9 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  4.10 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  4.11 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  4.12 +	exclude-result-prefixes="fn j a">
  4.13 +	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  4.14 +	
  4.15 +	<xsl:template match="/">
  4.16 +		<stránka
  4.17 +			xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  4.18 +			xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">		
  4.19 +			<nadpis>Seznam všech stránek</nadpis>
  4.20 +			<perex>Všechny stránky tohoto webu.</perex>			
  4.21 +			<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4.22 +				<table class="seznamStranek">
  4.23 +					<thead>
  4.24 +						<tr>
  4.25 +							<td>Název</td>
  4.26 +							<td>Vytvořeno</td>
  4.27 +						</tr>
  4.28 +					</thead>
  4.29 +					<tbody>
  4.30 +						<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>
  4.31 +					</tbody>
  4.32 +				</table>				
  4.33 +			</text>	
  4.34 +		</stránka>		
  4.35 +	</xsl:template>
  4.36 +	
  4.37 +	<xsl:template match="a:entry">
  4.38 +		<tr>
  4.39 +			<td><a href="{a:link/@href}"><xsl:value-of select="a:title"/></a></td>
  4.40 +			<td><xsl:value-of select="a:updated"/></td>
  4.41 +		</tr>		
  4.42 +	</xsl:template>
  4.43 +	
  4.44 +</xsl:stylesheet>