Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51df1f942f7b69
parent 50 ae8222d2c903
child 52 a221785fe3ac
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
.hgignore
build.xml
vstup/makra.xsl
vstup/makra/měřák.xsl
šablona/makra.xsl
šablona/makra/diagramy.xsl
šablona/makra/odkazy.xsl
šablona/makra/tabulka.xsl
šablona/makra/vycpávka.xsl
šablona/makra/wiki.xsl
šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
šablona/stránka-společné.xsl
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/.hgignore	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
   1.2 +++ b/.hgignore	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   1.3 @@ -1,6 +1,7 @@
   1.4 temp/*
   1.5 výstup/*
   1.6 šablona/funkce/build/*
   1.7 +šablona/.makra-seznam.xsl
   1.8 vstup/.seznam.xml
   1.9 analýza/princip.png
  1.10 nbproject/private
   2.1 --- a/build.xml	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
   2.2 +++ b/build.xml	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   2.3 @@ -4,6 +4,7 @@
   2.4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   2.5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   2.6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   2.7 +	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
   2.8 	<property name="temp" value="temp"/>
   2.9 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  2.10 	
  2.11 @@ -13,7 +14,7 @@
  2.12 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
  2.13 	</target>
  2.14 	
  2.15 -	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce">		
  2.16 +	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
  2.17 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  2.18 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  2.19 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  2.20 @@ -37,6 +38,16 @@
  2.21 		</xslt>
  2.22 	</target>
  2.23 	
  2.24 +	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  2.25 +		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  2.26 +			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  2.27 +			<classpath location="${funkce}"/>
  2.28 +			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  2.29 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  2.30 +			</factory>
  2.31 +		</xslt>
  2.32 +	</target>
  2.33 +	
  2.34 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  2.35 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  2.36 	
  2.37 @@ -99,6 +110,7 @@
  2.38 		<delete includeemptydirs="true">
  2.39 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  2.40 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  2.41 +			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  2.42 		</delete>
  2.43 	</target>
  2.44 	
   3.1 --- a/vstup/makra.xsl	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
   3.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.3 @@ -1,33 +0,0 @@
   3.4 -<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   3.5 -<xsl:stylesheet version="2.0"
   3.6 -	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   3.7 -	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   3.8 -	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   3.9 -	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  3.10 -	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  3.11 -	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.12 -	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  3.13 -	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  3.14 -	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  3.15 -	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  3.16 -  
  3.17 -  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  3.18 -  <xsl:template match="m:měřák">
  3.19 -  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  3.20 -  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  3.21 -		<xsl:choose>			
  3.22 -			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  3.23 -				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  3.24 -					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  3.25 -					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  3.26 -						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  3.27 -					</p>	
  3.28 -				</div>
  3.29 -			</xsl:when>
  3.30 -			<xsl:otherwise>
  3.31 -				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  3.32 -			</xsl:otherwise>
  3.33 -		</xsl:choose>
  3.34 -	</xsl:template>
  3.35 -
  3.36 -</xsl:stylesheet>
  3.37 \ No newline at end of file
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/vstup/makra/měřák.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   4.3 @@ -0,0 +1,33 @@
   4.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   4.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   4.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   4.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  4.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  4.11 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  4.12 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  4.13 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  4.14 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  4.15 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  4.16 +  
  4.17 +  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  4.18 +  <xsl:template match="m:měřák">
  4.19 +  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  4.20 +  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  4.21 +		<xsl:choose>			
  4.22 +			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  4.23 +				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  4.24 +					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  4.25 +					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  4.26 +						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  4.27 +					</p>	
  4.28 +				</div>
  4.29 +			</xsl:when>
  4.30 +			<xsl:otherwise>
  4.31 +				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  4.32 +			</xsl:otherwise>
  4.33 +		</xsl:choose>
  4.34 +	</xsl:template>
  4.35 +
  4.36 +</xsl:stylesheet>
  4.37 \ No newline at end of file
   5.1 --- a/šablona/makra.xsl	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
   5.2 +++ b/šablona/makra.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   5.3 @@ -1,1 +1,30 @@
   5.4 -../vstup/makra.xsl
   5.5 \ No newline at end of file
   5.6 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   5.7 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   5.8 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   5.9 +	xmlns:XSL="http://example.com/XSL">
  5.10 +	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" />
  5.11 +	<xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="XSL" result-prefix="xsl"/>
  5.12 +	
  5.13 +	<xsl:template match="/">
  5.14 +		<XSL:stylesheet version="2.0">
  5.15 +		<xsl:text>
  5.16 +</xsl:text>
  5.17 +		<xsl:comment>
  5.18 +	Tento seznam maker je automaticky generovaný.
  5.19 +	Neupravujte ho ručně – použijte příkaz „ant makra“.
  5.20 +</xsl:comment>
  5.21 +		<xsl:text>
  5.22 +  </xsl:text>
  5.23 +			<!-- Makra dodávaná jako součást programu: -->
  5.24 +			<xsl:for-each select="collection('./makra/?select=*.xsl')">
  5.25 +				<XSL:include href="{document-uri(.)}"/>
  5.26 +			</xsl:for-each>
  5.27 +			
  5.28 +			<!-- Uživatelská makra -->
  5.29 +			<xsl:for-each select="collection('../vstup/makra/?select=*.xsl')">
  5.30 +				<XSL:include href="{document-uri(.)}"/>
  5.31 +			</xsl:for-each>
  5.32 +		</XSL:stylesheet>
  5.33 +	</xsl:template>
  5.34 +	
  5.35 +</xsl:stylesheet>
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   6.3 @@ -0,0 +1,53 @@
   6.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   6.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   6.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   6.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   6.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   6.9 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  6.10 +	exclude-result-prefixes="m j">
  6.11 +  
  6.12 +  <!--
  6.13 +  	Diagramy/grafy
  6.14 +  	**************
  6.15 +  	Můžeme vložit diagram – obrázek.
  6.16 +  	Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
  6.17 +  	*
  6.18 +  	@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
  6.19 +  	@nadpis můžeme uvést název diagramu
  6.20 +  -->
  6.21 +  <xsl:template match="m:diagram">
  6.22 +  	<!-- 
  6.23 +  		TODO: umožnit vkládání diagramů ze souboru (@src) 
  6.24 +  	-->
  6.25 +  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
  6.26 +  	<xsl:choose>
  6.27 +			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  6.28 +				<div class="diagram">
  6.29 +					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  6.30 +						<img
  6.31 +							src="{$souborDiagramu}.svg" 
  6.32 +							alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  6.33 +							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  6.34 +					</a>
  6.35 +					<!-- 
  6.36 +						TODO: SVG+PNG:
  6.37 +						<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  6.38 +						<object
  6.39 +							data="{$souborDiagramu}.svg"
  6.40 +							type="image/svg+xml"
  6.41 +							style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  6.42 +								<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  6.43 +						</object>
  6.44 +					-->
  6.45 +					<xsl:if test="@nadpis">
  6.46 +						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  6.47 +					</xsl:if>
  6.48 +				</div>
  6.49 +			</xsl:when>
  6.50 +			<xsl:otherwise>
  6.51 +				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  6.52 +			</xsl:otherwise>
  6.53 +  	</xsl:choose>
  6.54 +  </xsl:template>
  6.55 +
  6.56 +</xsl:stylesheet>
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/šablona/makra/odkazy.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   7.3 @@ -0,0 +1,23 @@
   7.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   7.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   7.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   7.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   7.8 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7.9 +	exclude-result-prefixes="m">
  7.10 +  
  7.11 +  <!--
  7.12 +  	Makro pro převod interních odkazů:
  7.13 +  		- doplnění správné přípony
  7.14 +  		- URL kódování znaků
  7.15 +  -->
  7.16 +  <xsl:template match="m:a">
  7.17 +  	<a>
  7.18 +  		<xsl:copy-of select="@*"/>
  7.19 +  		<xsl:attribute name="href">
  7.20 +  			<xsl:value-of select="encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  7.21 +  		</xsl:attribute>
  7.22 +  		<xsl:apply-templates/>
  7.23 +  	</a>
  7.24 +  </xsl:template>
  7.25 +  
  7.26 +</xsl:stylesheet>
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/šablona/makra/tabulka.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   8.3 @@ -0,0 +1,47 @@
   8.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   8.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   8.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   8.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8.8 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   8.9 +	exclude-result-prefixes="m">
  8.10 +	  
  8.11 +	<!--
  8.12 +		Jednoduché tabulky
  8.13 +		******************
  8.14 +		Data zadáváme do těla elementu.
  8.15 +		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
  8.16 +		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
  8.17 +		*
  8.18 +	-->
  8.19 +  <xsl:template match="m:tabulka">
  8.20 +  	<table>
  8.21 +  		<xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  8.22 +  		<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  8.23 +  		<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  8.24 +  		<thead>
  8.25 +  			<tr>
  8.26 +  				<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')">
  8.27 +  					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  8.28 +							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  8.29 +						</xsl:if>
  8.30 +					</xsl:for-each>
  8.31 +  			</tr>
  8.32 +  		</thead>
  8.33 +  		<tbody>
  8.34 +				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
  8.35 +					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  8.36 +						<tr>
  8.37 +							<xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')">
  8.38 +								<xsl:if test="normalize-space(.)">
  8.39 +									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  8.40 +								</xsl:if>
  8.41 +							</xsl:for-each>
  8.42 +						</tr>
  8.43 +					</xsl:if>
  8.44 +				</xsl:for-each>
  8.45 +  		</tbody>
  8.46 +  	</table>  
  8.47 +  </xsl:template>
  8.48 +
  8.49 +</xsl:stylesheet>
  8.50 +
   9.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   9.2 +++ b/šablona/makra/vycpávka.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   9.3 @@ -0,0 +1,26 @@
   9.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   9.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   9.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   9.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   9.8 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   9.9 +	exclude-result-prefixes="m">
  9.10 +	
  9.11 +	<!--
  9.12 +		Vycpávkový text
  9.13 +		***************
  9.14 +		Vkládá Lorem Ipsum.
  9.15 +		*
  9.16 +		@odstavců počet odstavců k vložení		
  9.17 +	-->
  9.18 +	<xsl:template match="m:vycpávka">
  9.19 +  	<!-- 
  9.20 +  		TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
  9.21 +  	-->
  9.22 +  	<xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
  9.23 +  	<xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
  9.24 +  	<xsl:for-each select="tokenize($prostýText, '\n')">
  9.25 +  		<p><xsl:value-of select="."/></p>
  9.26 +  	</xsl:for-each>
  9.27 +  </xsl:template>
  9.28 +
  9.29 +</xsl:stylesheet>
  10.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
  10.2 +++ b/šablona/makra/wiki.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
  10.3 @@ -0,0 +1,28 @@
  10.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  10.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
  10.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  10.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  10.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  10.9 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10.10 +	exclude-result-prefixes="m j">
  10.11 +
  10.12 +  <!--
  10.13 +  	Wiki syntaxe
  10.14 +  	************
  10.15 +  	Text nemusíme vkládat v (X)HTML, ale můžeme ho uzavřít do této značky a používat „wiki“ syntaxi.
  10.16 +  	*
  10.17 +  	@syntaxe nepovinný atribut (zatím je podporován jen markdown procesor).
  10.18 +  -->
  10.19 +  <xsl:template match="m:wiki">
  10.20 +  	<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
  10.21 +  	<xsl:choose>
  10.22 +			<xsl:when test="$wikiXHTML">
  10.23 +				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
  10.24 +			</xsl:when>
  10.25 +			<xsl:otherwise>
  10.26 +				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
  10.27 +			</xsl:otherwise>
  10.28 +		</xsl:choose>
  10.29 +  </xsl:template>
  10.30 +
  10.31 +</xsl:stylesheet>
  11.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
  11.2 +++ b/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
  11.3 @@ -0,0 +1,50 @@
  11.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  11.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
  11.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  11.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  11.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  11.9 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  11.10 +	exclude-result-prefixes="m j">
  11.11 +
  11.12 +  <!--
  11.13 +  	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
  11.14 +  	**********************************
  11.15 +  	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
  11.16 +  	*
  11.17 +  	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
  11.18 +  	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
  11.19 +  	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
  11.20 +  -->  
  11.21 +  <xsl:template match="m:pre">
  11.22 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  11.23 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  11.24 +  	</xsl:call-template>
  11.25 +  </xsl:template>
  11.26 +  
  11.27 +  <xsl:template match="m:pre[@src]">
  11.28 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  11.29 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  11.30 +  	</xsl:call-template>
  11.31 +		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  11.32 +			<p class="zdroják-ke-stažení">
  11.33 +				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  11.34 +			</p>
  11.35 +		</xsl:if>
  11.36 +  </xsl:template>
  11.37 +  
  11.38 +  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  11.39 +  	<xsl:param name="zdroják"/>
  11.40 +  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  11.41 +  	<xsl:choose>
  11.42 +  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  11.43 +  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  11.44 +  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  11.45 +  		</xsl:when>
  11.46 +  		<xsl:otherwise>
  11.47 +  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  11.48 +  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  11.49 +  		</xsl:otherwise>
  11.50 +  	</xsl:choose>  	
  11.51 +  </xsl:template>
  11.52 +
  11.53 +</xsl:stylesheet>
  12.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
  12.2 +++ b/šablona/stránka-společné.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
  12.3 @@ -0,0 +1,56 @@
  12.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  12.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
  12.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  12.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  12.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  12.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  12.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  12.11 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  12.12 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  12.13 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  12.14 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  12.15 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  12.16 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  12.17 +	
  12.18 +	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  12.19 +	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  12.20 +	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  12.21 +	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  12.22 +	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  12.23 +	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  12.24 +
  12.25 +	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  12.26 +	
  12.27 +	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  12.28 +	
  12.29 +	
  12.30 +	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  12.31 +	<xsl:template match="*">
  12.32 +		<xsl:element name="{name()}">
  12.33 +			<xsl:copy-of select="@*"/>
  12.34 +			<xsl:apply-templates/>
  12.35 +		</xsl:element>
  12.36 +  </xsl:template>
  12.37 +  
  12.38 +  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  12.39 +  <xsl:template name="varováníRetardace">
  12.40 +  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  12.41 +			<xsl:comment>
  12.42 +				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  12.43 +				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  12.44 +				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  12.45 +			</xsl:comment>
  12.46 +  	</xsl:if>
  12.47 +  </xsl:template>
  12.48 +
  12.49 +  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  12.50 +  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  12.51 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  12.52 +  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  12.53 +  	</script>
  12.54 +  </xsl:template>
  12.55 +  <xsl:template match="k:web/k:css">
  12.56 +  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  12.57 +  </xsl:template>
  12.58 +  
  12.59 +</xsl:stylesheet>
  13.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
  13.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
  13.3 @@ -17,19 +17,13 @@
  13.4 		encoding="UTF-8"		
  13.5 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  13.6 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  13.7 -		
  13.8 -	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  13.9 -	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  13.10 -	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  13.11 -	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  13.12 -	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  13.13 -	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  13.14 +	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
  13.15 	
  13.16 -	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  13.17 -	
  13.18 -	<!-- Celý dokument: -->
  13.19 +	<!-- 
  13.20 +		Šablona stránky
  13.21 +		***************
  13.22 +	-->
  13.23 	<xsl:template match="/">
  13.24 -		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  13.25 		<html>
  13.26 			<head>
  13.27 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  13.28 @@ -39,7 +33,7 @@
  13.29 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  13.30 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  13.31 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  13.32 -				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
  13.33 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
  13.34 			</head>
  13.35 			<body>
  13.36 				<div id="tělo">
  13.37 @@ -70,184 +64,5 @@
  13.38 			</body>
  13.39 		</html>
  13.40 	</xsl:template>
  13.41 -	
  13.42 -	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  13.43 -	<xsl:template match="*">
  13.44 -		<xsl:element name="{name()}">
  13.45 -			<xsl:copy-of select="@*"/>
  13.46 -			<xsl:apply-templates/>
  13.47 -		</xsl:element>
  13.48 -  </xsl:template>
  13.49   
  13.50 -  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  13.51 -  <xsl:template name="varováníRetardace">
  13.52 -  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  13.53 -			<xsl:comment>
  13.54 -				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  13.55 -				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  13.56 -				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  13.57 -			</xsl:comment>
  13.58 -  	</xsl:if>
  13.59 -  </xsl:template>
  13.60 -
  13.61 -  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  13.62 -  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  13.63 -  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  13.64 -  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  13.65 -  	</script>
  13.66 -  </xsl:template>
  13.67 -  <xsl:template match="k:web/k:css">
  13.68 -  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  13.69 -  </xsl:template>
  13.70 -  
  13.71 -  <!--
  13.72 -  	TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
  13.73 -  -->
  13.74 -  
  13.75 -  <!--
  13.76 -  	Makro pro převod interních odkazů:
  13.77 -  		- doplnění správné přípony
  13.78 -  		- URL kódování znaků
  13.79 -  -->
  13.80 -  <xsl:template match="m:a">
  13.81 -  	<a>
  13.82 -  		<xsl:copy-of select="@*"/>
  13.83 -  		<xsl:attribute name="href">
  13.84 -  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  13.85 -  		</xsl:attribute>
  13.86 -  		<xsl:apply-templates/>
  13.87 -  	</a>
  13.88 -  </xsl:template>
  13.89 -  
  13.90 -  <!--
  13.91 -  	Makro pro zvýraznění syntaxe:
  13.92 -  -->  
  13.93 -  <xsl:template match="m:pre">
  13.94 -  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  13.95 -  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  13.96 -  	</xsl:call-template>
  13.97 -  </xsl:template>
  13.98 -  
  13.99 -  <xsl:template match="m:pre[@src]">
 13.100 -  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
 13.101 -  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat($vstup, @src))"/>
 13.102 -  	</xsl:call-template>
 13.103 -		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
 13.104 -			<p class="zdroják-ke-stažení">
 13.105 -				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
 13.106 -			</p>
 13.107 -		</xsl:if>
 13.108 -  </xsl:template>
 13.109 -  
 13.110 -  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
 13.111 -  	<xsl:param name="zdroják"/>
 13.112 -  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
 13.113 -  	<xsl:choose>
 13.114 -  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
 13.115 -  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
 13.116 -  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
 13.117 -  		</xsl:when>
 13.118 -  		<xsl:otherwise>
 13.119 -  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
 13.120 -  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
 13.121 -  		</xsl:otherwise>
 13.122 -  	</xsl:choose>  	
 13.123 -  </xsl:template>
 13.124 -  
 13.125 -  <!--
 13.126 -  	Makro pro diagramy/grafy
 13.127 -  -->
 13.128 -  <xsl:template match="m:diagram">
 13.129 -  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
 13.130 -  	<xsl:choose>
 13.131 -			<xsl:when test="$souborDiagramu">
 13.132 -				<div class="diagram">
 13.133 -					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
 13.134 -						<img
 13.135 -							src="{$souborDiagramu}.svg" 
 13.136 -							alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
 13.137 -							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
 13.138 -					</a>
 13.139 -					<!-- TODO: SVG+PNG
 13.140 -					<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
 13.141 -					<object
 13.142 -						data="{$souborDiagramu}.svg"
 13.143 -						type="image/svg+xml"
 13.144 -						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
 13.145 -							<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
 13.146 -					</object>
 13.147 -					-->
 13.148 -					<xsl:if test="@nadpis">
 13.149 -						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
 13.150 -					</xsl:if>
 13.151 -				</div>
 13.152 -			</xsl:when>
 13.153 -			<xsl:otherwise>
 13.154 -				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
 13.155 -			</xsl:otherwise>
 13.156 -  	</xsl:choose>
 13.157 -  </xsl:template>
 13.158 -  
 13.159 -  <!--
 13.160 -  	Makro pro Wiki syntaxi
 13.161 -  -->
 13.162 -  <xsl:template match="m:wiki">
 13.163 -  	<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
 13.164 -  	<xsl:choose>
 13.165 -			<xsl:when test="$wikiXHTML">
 13.166 -				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
 13.167 -			</xsl:when>
 13.168 -			<xsl:otherwise>
 13.169 -				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
 13.170 -			</xsl:otherwise>
 13.171 -		</xsl:choose>
 13.172 -  </xsl:template>
 13.173 -  
 13.174 -  <!-- 
 13.175 -  	Makro pro vycpávkový text
 13.176 -  -->
 13.177 -  <xsl:template match="m:vycpávka">
 13.178 -  	<!-- 
 13.179 -  		TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
 13.180 -  	-->
 13.181 -  	<xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
 13.182 -  	<xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
 13.183 -  	<xsl:for-each select="fn:tokenize($prostýText, '\n')">
 13.184 -  		<p><xsl:value-of select="."/></p>
 13.185 -  	</xsl:for-each>
 13.186 -  </xsl:template>
 13.187 -  
 13.188 -  <!--
 13.189 -  	Makro pro jednoduché tabulky
 13.190 -  -->
 13.191 -  <xsl:template match="m:tabulka">
 13.192 -  	<table>
 13.193 -  		<xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
 13.194 -  		<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
 13.195 -  		<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
 13.196 -  		<thead>
 13.197 -  			<tr>
 13.198 -  				<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')">
 13.199 -  					<xsl:if test="normalize-space(.)">
 13.200 -							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
 13.201 -						</xsl:if>
 13.202 -					</xsl:for-each>
 13.203 -  			</tr>
 13.204 -  		</thead>
 13.205 -  		<tbody>
 13.206 -				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
 13.207 -					<xsl:if test="normalize-space(.)">
 13.208 -						<tr>
 13.209 -							<xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')">
 13.210 -								<xsl:if test="normalize-space(.)">
 13.211 -									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
 13.212 -								</xsl:if>
 13.213 -							</xsl:for-each>
 13.214 -						</tr>
 13.215 -					</xsl:if>
 13.216 -				</xsl:for-each>
 13.217 -  		</tbody>
 13.218 -  	</table>  
 13.219 -  </xsl:template>
 13.220 -
 13.221 </xsl:stylesheet>