.hgignore
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
parent 40 487f13126b62
child 82 90a58fca78e5
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
franta-hg@1
   1
temp/*
franta-hg@1
   2
výstup/*
franta-hg@1
   3
šablona/funkce/build/*
franta-hg@51
   4
šablona/.makra-seznam.xsl
franta-hg@24
   5
vstup/.seznam.xml
franta-hg@1
   6
analýza/princip.png
franta-hg@40
   7
nbproject/private