šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@51
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
   4
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
   5
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
   6
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
   7
	exclude-result-prefixes="m j">
franta-hg@51
   8
franta-hg@51
   9
  <!--
franta-hg@51
  10
  	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
franta-hg@51
  11
  	**********************************
franta-hg@51
  12
  	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
franta-hg@51
  13
  	*
franta-hg@51
  14
  	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
franta-hg@51
  15
  	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
franta-hg@51
  16
  	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
franta-hg@51
  17
  -->  
franta-hg@51
  18
  <xsl:template match="m:pre">
franta-hg@51
  19
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@51
  20
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
franta-hg@51
  21
  	</xsl:call-template>
franta-hg@51
  22
  </xsl:template>
franta-hg@51
  23
  
franta-hg@51
  24
  <xsl:template match="m:pre[@src]">
franta-hg@51
  25
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@51
  26
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
franta-hg@51
  27
  	</xsl:call-template>
franta-hg@51
  28
		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
franta-hg@51
  29
			<p class="zdroják-ke-stažení">
franta-hg@51
  30
				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
franta-hg@51
  31
			</p>
franta-hg@51
  32
		</xsl:if>
franta-hg@51
  33
  </xsl:template>
franta-hg@51
  34
  
franta-hg@51
  35
  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@51
  36
  	<xsl:param name="zdroják"/>
franta-hg@51
  37
  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
franta-hg@51
  38
  	<xsl:choose>
franta-hg@51
  39
  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
franta-hg@51
  40
  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
franta-hg@51
  41
  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
franta-hg@51
  42
  		</xsl:when>
franta-hg@51
  43
  		<xsl:otherwise>
franta-hg@51
  44
  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
franta-hg@51
  45
  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
franta-hg@51
  46
  		</xsl:otherwise>
franta-hg@51
  47
  	</xsl:choose>  	
franta-hg@51
  48
  </xsl:template>
franta-hg@51
  49
franta-hg@51
  50
</xsl:stylesheet>