šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   7 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  11 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  12 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  13 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  14 	
  15 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  16 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  17 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  18 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  19 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  20 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  21 
  22 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  23 	
  24 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  25 	
  26 	
  27 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  28 	<xsl:template match="*">
  29 		<xsl:element name="{name()}">
  30 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  31 			<xsl:apply-templates/>
  32 		</xsl:element>
  33   </xsl:template>
  34   
  35   <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  36   <xsl:template name="varováníRetardace">
  37   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  38 			<xsl:comment>
  39 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  40 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  41 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  42 			</xsl:comment>
  43   	</xsl:if>
  44   </xsl:template>
  45 
  46   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  47   <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  48   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  49   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  50   	</script>
  51   </xsl:template>
  52   <xsl:template match="k:web/k:css">
  53   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  54   </xsl:template>
  55   
  56 </xsl:stylesheet>