šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@51
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@51
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@51
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
   8
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
   9
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  10
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@51
  11
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@51
  12
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@51
  13
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@51
  14
	
franta-hg@51
  15
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@51
  16
	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
franta-hg@51
  17
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@51
  18
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@51
  19
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@51
  20
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@51
  21
franta-hg@51
  22
	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@51
  23
	
franta-hg@51
  24
	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@51
  25
	
franta-hg@51
  26
	
franta-hg@51
  27
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@51
  28
	<xsl:template match="*">
franta-hg@51
  29
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@51
  30
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@51
  31
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@51
  32
		</xsl:element>
franta-hg@51
  33
  </xsl:template>
franta-hg@51
  34
  
franta-hg@51
  35
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@51
  36
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@51
  37
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@51
  38
			<xsl:comment>
franta-hg@51
  39
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@51
  40
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@51
  41
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@51
  42
			</xsl:comment>
franta-hg@51
  43
  	</xsl:if>
franta-hg@51
  44
  </xsl:template>
franta-hg@51
  45
franta-hg@51
  46
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@51
  47
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@51
  48
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@51
  49
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@51
  50
  	</script>
franta-hg@51
  51
  </xsl:template>
franta-hg@51
  52
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@51
  53
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@51
  54
  </xsl:template>
franta-hg@51
  55
  
franta-hg@51
  56
</xsl:stylesheet>