šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,50 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   1.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   1.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   1.9 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  1.10 +	exclude-result-prefixes="m j">
  1.11 +
  1.12 +  <!--
  1.13 +  	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
  1.14 +  	**********************************
  1.15 +  	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
  1.16 +  	*
  1.17 +  	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
  1.18 +  	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
  1.19 +  	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
  1.20 +  -->  
  1.21 +  <xsl:template match="m:pre">
  1.22 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  1.23 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  1.24 +  	</xsl:call-template>
  1.25 +  </xsl:template>
  1.26 +  
  1.27 +  <xsl:template match="m:pre[@src]">
  1.28 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  1.29 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  1.30 +  	</xsl:call-template>
  1.31 +		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  1.32 +			<p class="zdroják-ke-stažení">
  1.33 +				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  1.34 +			</p>
  1.35 +		</xsl:if>
  1.36 +  </xsl:template>
  1.37 +  
  1.38 +  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  1.39 +  	<xsl:param name="zdroják"/>
  1.40 +  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  1.41 +  	<xsl:choose>
  1.42 +  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  1.43 +  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  1.44 +  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  1.45 +  		</xsl:when>
  1.46 +  		<xsl:otherwise>
  1.47 +  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  1.48 +  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  1.49 +  		</xsl:otherwise>
  1.50 +  	</xsl:choose>  	
  1.51 +  </xsl:template>
  1.52 +
  1.53 +</xsl:stylesheet>