šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
parent 50 ae8222d2c903
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   7 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  11 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  12 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  13 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  14 	<xsl:output 
  15 		method="xml" 
  16 		indent="yes" 
  17 		encoding="UTF-8"		
  18 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  19 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  20 	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
  21 	
  22 	<!-- 
  23 		Šablona stránky
  24 		***************
  25 	-->
  26 	<xsl:template match="/">
  27 		<html>
  28 			<head>
  29 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  30 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  31 				</xsl:if>
  32 				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  33 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  34 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  35 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  36 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
  37 			</head>
  38 			<body>
  39 				<div id="tělo">
  40 					<div id="záhlaví">
  41 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  42 					</div>
  43 					<div id="vnitřek">
  44 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  45 						<ul id="nabídka">
  46 							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  47 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  48 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  49 								<li>
  50 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  51 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  52 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  53 								</li>
  54 							</xsl:for-each>
  55 						</ul>
  56 						<div id="text">
  57 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  58 						</div>
  59 					</div>
  60 					<div id="zápatí">
  61 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  62 					</div>
  63 				</div>
  64 			</body>
  65 		</html>
  66 	</xsl:template>
  67   
  68 </xsl:stylesheet>