šablona/stránka.xsl
changeset 51 df1f942f7b69
parent 50 ae8222d2c903
child 61 9503eb8377f1
   1.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Thu Jan 05 16:24:56 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   1.3 @@ -17,19 +17,13 @@
   1.4 		encoding="UTF-8"		
   1.5 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
   1.6 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   1.7 -		
   1.8 -	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
   1.9 -	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  1.10 -	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  1.11 -	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  1.12 -	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  1.13 -	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  1.14 +	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
  1.15 	
  1.16 -	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  1.17 -	
  1.18 -	<!-- Celý dokument: -->
  1.19 +	<!-- 
  1.20 +		Šablona stránky
  1.21 +		***************
  1.22 +	-->
  1.23 	<xsl:template match="/">
  1.24 -		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  1.25 		<html>
  1.26 			<head>
  1.27 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.28 @@ -39,7 +33,7 @@
  1.29 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  1.30 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  1.31 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  1.32 -				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
  1.33 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
  1.34 			</head>
  1.35 			<body>
  1.36 				<div id="tělo">
  1.37 @@ -70,184 +64,5 @@
  1.38 			</body>
  1.39 		</html>
  1.40 	</xsl:template>
  1.41 -	
  1.42 -	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  1.43 -	<xsl:template match="*">
  1.44 -		<xsl:element name="{name()}">
  1.45 -			<xsl:copy-of select="@*"/>
  1.46 -			<xsl:apply-templates/>
  1.47 -		</xsl:element>
  1.48 -  </xsl:template>
  1.49   
  1.50 -  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  1.51 -  <xsl:template name="varováníRetardace">
  1.52 -  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.53 -			<xsl:comment>
  1.54 -				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  1.55 -				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  1.56 -				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  1.57 -			</xsl:comment>
  1.58 -  	</xsl:if>
  1.59 -  </xsl:template>
  1.60 -
  1.61 -  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  1.62 -  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  1.63 -  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.64 -  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.65 -  	</script>
  1.66 -  </xsl:template>
  1.67 -  <xsl:template match="k:web/k:css">
  1.68 -  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.69 -  </xsl:template>
  1.70 -  
  1.71 -  <!--
  1.72 -  	TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
  1.73 -  -->
  1.74 -  
  1.75 -  <!--
  1.76 -  	Makro pro převod interních odkazů:
  1.77 -  		- doplnění správné přípony
  1.78 -  		- URL kódování znaků
  1.79 -  -->
  1.80 -  <xsl:template match="m:a">
  1.81 -  	<a>
  1.82 -  		<xsl:copy-of select="@*"/>
  1.83 -  		<xsl:attribute name="href">
  1.84 -  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  1.85 -  		</xsl:attribute>
  1.86 -  		<xsl:apply-templates/>
  1.87 -  	</a>
  1.88 -  </xsl:template>
  1.89 -  
  1.90 -  <!--
  1.91 -  	Makro pro zvýraznění syntaxe:
  1.92 -  -->  
  1.93 -  <xsl:template match="m:pre">
  1.94 -  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  1.95 -  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  1.96 -  	</xsl:call-template>
  1.97 -  </xsl:template>
  1.98 -  
  1.99 -  <xsl:template match="m:pre[@src]">
  1.100 -  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  1.101 -  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat($vstup, @src))"/>
  1.102 -  	</xsl:call-template>
  1.103 -		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  1.104 -			<p class="zdroják-ke-stažení">
  1.105 -				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  1.106 -			</p>
  1.107 -		</xsl:if>
  1.108 -  </xsl:template>
  1.109 -  
  1.110 -  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  1.111 -  	<xsl:param name="zdroják"/>
  1.112 -  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  1.113 -  	<xsl:choose>
  1.114 -  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  1.115 -  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  1.116 -  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  1.117 -  		</xsl:when>
  1.118 -  		<xsl:otherwise>
  1.119 -  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  1.120 -  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  1.121 -  		</xsl:otherwise>
  1.122 -  	</xsl:choose>  	
  1.123 -  </xsl:template>
  1.124 -  
  1.125 -  <!--
  1.126 -  	Makro pro diagramy/grafy
  1.127 -  -->
  1.128 -  <xsl:template match="m:diagram">
  1.129 -  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
  1.130 -  	<xsl:choose>
  1.131 -			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  1.132 -				<div class="diagram">
  1.133 -					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  1.134 -						<img
  1.135 -							src="{$souborDiagramu}.svg" 
  1.136 -							alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  1.137 -							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  1.138 -					</a>
  1.139 -					<!-- TODO: SVG+PNG
  1.140 -					<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  1.141 -					<object
  1.142 -						data="{$souborDiagramu}.svg"
  1.143 -						type="image/svg+xml"
  1.144 -						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  1.145 -							<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  1.146 -					</object>
  1.147 -					-->
  1.148 -					<xsl:if test="@nadpis">
  1.149 -						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  1.150 -					</xsl:if>
  1.151 -				</div>
  1.152 -			</xsl:when>
  1.153 -			<xsl:otherwise>
  1.154 -				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  1.155 -			</xsl:otherwise>
  1.156 -  	</xsl:choose>
  1.157 -  </xsl:template>
  1.158 -  
  1.159 -  <!--
  1.160 -  	Makro pro Wiki syntaxi
  1.161 -  -->
  1.162 -  <xsl:template match="m:wiki">
  1.163 -  	<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
  1.164 -  	<xsl:choose>
  1.165 -			<xsl:when test="$wikiXHTML">
  1.166 -				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
  1.167 -			</xsl:when>
  1.168 -			<xsl:otherwise>
  1.169 -				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
  1.170 -			</xsl:otherwise>
  1.171 -		</xsl:choose>
  1.172 -  </xsl:template>
  1.173 -  
  1.174 -  <!-- 
  1.175 -  	Makro pro vycpávkový text
  1.176 -  -->
  1.177 -  <xsl:template match="m:vycpávka">
  1.178 -  	<!-- 
  1.179 -  		TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
  1.180 -  	-->
  1.181 -  	<xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
  1.182 -  	<xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
  1.183 -  	<xsl:for-each select="fn:tokenize($prostýText, '\n')">
  1.184 -  		<p><xsl:value-of select="."/></p>
  1.185 -  	</xsl:for-each>
  1.186 -  </xsl:template>
  1.187 -  
  1.188 -  <!--
  1.189 -  	Makro pro jednoduché tabulky
  1.190 -  -->
  1.191 -  <xsl:template match="m:tabulka">
  1.192 -  	<table>
  1.193 -  		<xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  1.194 -  		<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  1.195 -  		<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  1.196 -  		<thead>
  1.197 -  			<tr>
  1.198 -  				<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')">
  1.199 -  					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  1.200 -							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  1.201 -						</xsl:if>
  1.202 -					</xsl:for-each>
  1.203 -  			</tr>
  1.204 -  		</thead>
  1.205 -  		<tbody>
  1.206 -				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
  1.207 -					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  1.208 -						<tr>
  1.209 -							<xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')">
  1.210 -								<xsl:if test="normalize-space(.)">
  1.211 -									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  1.212 -								</xsl:if>
  1.213 -							</xsl:for-each>
  1.214 -						</tr>
  1.215 -					</xsl:if>
  1.216 -				</xsl:for-each>
  1.217 -  		</tbody>
  1.218 -  	</table>  
  1.219 -  </xsl:template>
  1.220 -
  1.221 </xsl:stylesheet>