šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
parent 50 ae8222d2c903
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@18
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@17
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@27
   8
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@2
   9
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
  10
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
  11
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  12
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@27
  13
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@2
  14
	<xsl:output 
franta-hg@2
  15
		method="xml" 
franta-hg@2
  16
		indent="yes" 
franta-hg@2
  17
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  18
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  19
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@51
  20
	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
franta-hg@1
  21
	
franta-hg@51
  22
	<!-- 
franta-hg@51
  23
		Šablona stránky
franta-hg@51
  24
		***************
franta-hg@51
  25
	-->
franta-hg@1
  26
	<xsl:template match="/">
franta-hg@1
  27
		<html>
franta-hg@1
  28
			<head>
franta-hg@16
  29
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  30
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  31
				</xsl:if>
franta-hg@18
  32
				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  33
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  34
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@18
  35
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
franta-hg@51
  36
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
franta-hg@1
  37
			</head>
franta-hg@1
  38
			<body>
franta-hg@12
  39
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  40
					<div id="záhlaví">
franta-hg@18
  41
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  42
					</div>
franta-hg@12
  43
					<div id="vnitřek">
franta-hg@18
  44
						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  45
						<ul id="nabídka">
franta-hg@20
  46
							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@18
  47
								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@18
  48
								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@12
  49
								<li>
franta-hg@12
  50
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  51
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@18
  52
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  53
								</li>
franta-hg@12
  54
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  55
						</ul>
franta-hg@12
  56
						<div id="text">
franta-hg@18
  57
							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  58
						</div>
franta-hg@12
  59
					</div>
franta-hg@12
  60
					<div id="zápatí">
franta-hg@18
  61
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  62
					</div>
franta-hg@12
  63
				</div>
franta-hg@1
  64
			</body>
franta-hg@1
  65
		</html>
franta-hg@1
  66
	</xsl:template>
franta-hg@10
  67
  
franta-hg@1
  68
</xsl:stylesheet>