šablona/stránka-společné.xsl
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/šablona/stránka-společné.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,56 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   1.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   1.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  1.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  1.11 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  1.12 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  1.13 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  1.14 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  1.15 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  1.16 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  1.17 +	
  1.18 +	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  1.19 +	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  1.20 +	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  1.21 +	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  1.22 +	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  1.23 +	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  1.24 +
  1.25 +	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  1.26 +	
  1.27 +	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  1.28 +	
  1.29 +	
  1.30 +	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  1.31 +	<xsl:template match="*">
  1.32 +		<xsl:element name="{name()}">
  1.33 +			<xsl:copy-of select="@*"/>
  1.34 +			<xsl:apply-templates/>
  1.35 +		</xsl:element>
  1.36 +  </xsl:template>
  1.37 +  
  1.38 +  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  1.39 +  <xsl:template name="varováníRetardace">
  1.40 +  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.41 +			<xsl:comment>
  1.42 +				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  1.43 +				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  1.44 +				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  1.45 +			</xsl:comment>
  1.46 +  	</xsl:if>
  1.47 +  </xsl:template>
  1.48 +
  1.49 +  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  1.50 +  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  1.51 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.52 +  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.53 +  	</script>
  1.54 +  </xsl:template>
  1.55 +  <xsl:template match="k:web/k:css">
  1.56 +  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.57 +  </xsl:template>
  1.58 +  
  1.59 +</xsl:stylesheet>