šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100
changeset 51 df1f942f7b69
child 61 9503eb8377f1
permissions -rw-r--r--
Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři
šablona/makra nebo
vstup/makra
a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   5 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	exclude-result-prefixes="m j">
   8 
   9   <!--
  10   	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
  11   	**********************************
  12   	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
  13   	*
  14   	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
  15   	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
  16   	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
  17   -->  
  18   <xsl:template match="m:pre">
  19   	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  20   		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  21   	</xsl:call-template>
  22   </xsl:template>
  23   
  24   <xsl:template match="m:pre[@src]">
  25   	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  26   		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  27   	</xsl:call-template>
  28 		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  29 			<p class="zdroják-ke-stažení">
  30 				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  31 			</p>
  32 		</xsl:if>
  33   </xsl:template>
  34   
  35   <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  36   	<xsl:param name="zdroják"/>
  37   	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  38   	<xsl:choose>
  39   		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  40   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  41   			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  42   		</xsl:when>
  43   		<xsl:otherwise>
  44   			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  45   			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  46   		</xsl:otherwise>
  47   	</xsl:choose>  	
  48   </xsl:template>
  49 
  50 </xsl:stylesheet>