Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71895757141bff
parent 70 032c62852ef1
child 72 834b768acf01
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
šablona/makra/diagramy.xsl
šablona/makra/odkazy.xsl
šablona/makra/tabulka.xsl
šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
šablona/stránka-společné.xsl
   1.1 --- a/šablona/makra/diagramy.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Sat Jan 07 20:09:44 2012 +0100
   1.3 @@ -43,7 +43,7 @@
   1.4 	
   1.5 	<xsl:template match="m:diagram[@src]">
   1.6 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
   1.7 -			<xsl:with-param name="zadání" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
   1.8 +			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
   1.9 			<xsl:with-param name="kompletní" select="not(@kompletní) or @kompletní = 'ano'"/>
  1.10 		</xsl:call-template>
  1.11 	</xsl:template>
   2.1 --- a/šablona/makra/odkazy.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/makra/odkazy.xsl	Sat Jan 07 20:09:44 2012 +0100
   2.3 @@ -97,11 +97,6 @@
   2.4 		</xsl:call-template>
   2.5 	</xsl:template>
   2.6 	
   2.7 -	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
   2.8 -		<xsl:param name="cesta"/>
   2.9 -		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  2.10 -	</xsl:function>
  2.11 -
  2.12 	<!--
  2.13 		Wikipedia
  2.14 		*********
   3.1 --- a/šablona/makra/tabulka.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   3.2 +++ b/šablona/makra/tabulka.xsl	Sat Jan 07 20:09:44 2012 +0100
   3.3 @@ -17,10 +17,10 @@
   3.4 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
   3.5 -->
   3.6 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3.7 -xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   3.8 -xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   3.9 -xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.10 -exclude-result-prefixes="m">
  3.11 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  3.12 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  3.13 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.14 +	exclude-result-prefixes="m">
  3.15 
  3.16 	<!--
  3.17 		Jednoduché tabulky
  3.18 @@ -41,7 +41,7 @@
  3.19 	
  3.20 	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
  3.21 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  3.22 -			<xsl:with-param name="zadání" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  3.23 +			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  3.24 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
  3.25 		</xsl:call-template>
  3.26 	</xsl:template>
   4.1 --- a/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   4.2 +++ b/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Sat Jan 07 20:09:44 2012 +0100
   4.3 @@ -40,7 +40,7 @@
   4.4   
   4.5   <xsl:template match="m:pre[@src]">
   4.6   	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
   4.7 -  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
   4.8 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
   4.9   	</xsl:call-template>
  4.10 		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  4.11 			<p class="zdroják-ke-stažení">
   5.1 --- a/šablona/stránka-společné.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   5.2 +++ b/šablona/stránka-společné.xsl	Sat Jan 07 20:09:44 2012 +0100
   5.3 @@ -70,4 +70,18 @@
   5.4   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
   5.5   </xsl:template>
   5.6   
   5.7 +  <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
   5.8 +		<xsl:param name="cesta"/>
   5.9 +		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  5.10 +	</xsl:function>
  5.11 +	
  5.12 +	<!--
  5.13 +		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  5.14 +		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  5.15 +	-->
  5.16 +	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
  5.17 +		<xsl:param name="soubor"/>
  5.18 +		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  5.19 +	</xsl:function>
  5.20 +  
  5.21 </xsl:stylesheet>