šablona/makra/diagramy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 67 89b42acb3593
child 76 c7746d95283d
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  22 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  23 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  24 	exclude-result-prefixes="m j">
  25   
  26 	<!--
  27 		Diagramy/grafy
  28 		**************
  29 		Můžeme vložit diagram – obrázek.
  30 		Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
  31 		*
  32 		@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
  33 		@nadpis můžeme uvést název diagramu
  34 		@kompletní „ano“ → předpokládáme kompletní zdroják v GraphViz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však „ne“ → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“. 
  35 		@src zadání diagramu načteme ze souboru (potom je výchozí kompletní = 'ne')
  36 	-->
  37 	<xsl:template match="m:diagram">
  38 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  39 			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  40 			<xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/>
  41 		</xsl:call-template>
  42 	</xsl:template>
  43 	
  44 	<xsl:template match="m:diagram[@src]">
  45 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  46 			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  47 			<xsl:with-param name="kompletní" select="not(@kompletní) or @kompletní = 'ano'"/>
  48 		</xsl:call-template>
  49 	</xsl:template>
  50   
  51   <xsl:template name="vložDiagram">
  52 		<xsl:param name="zadání"/>
  53 		<xsl:param name="kompletní"/>
  54 		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(
  55 															$zadání, 
  56 															@orientace = 'vodorovně', 
  57 															$kompletní,
  58 															tokenize(base-uri(), '/')[last()],
  59 															@src
  60 															)"/>
  61 		<xsl:choose>
  62 			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  63 				<div class="diagram">
  64 					<a href="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg">
  65 						<img
  66 							src="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg" 
  67 							alt="Diagram {(@nadpis, $souborDiagramu)[1]} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  68 							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  69 					</a>
  70 					<!-- 
  71 						TODO: SVG+PNG:
  72 						<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  73 						<object
  74 						data="{$souborDiagramu}.svg"
  75 						type="image/svg+xml"
  76 						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  77 						<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  78 						</object>
  79 					-->
  80 					<xsl:if test="@nadpis">
  81 						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  82 					</xsl:if>
  83 				</div>
  84 			</xsl:when>
  85 			<xsl:otherwise>
  86 				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  87 			</xsl:otherwise>
  88 		</xsl:choose>
  89 	</xsl:template>
  90 
  91 </xsl:stylesheet>