šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 61 9503eb8377f1
child 76 c7746d95283d
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  22 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  23 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  24 	exclude-result-prefixes="m j">
  25 
  26   <!--
  27   	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
  28   	**********************************
  29   	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
  30   	*
  31   	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
  32   	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
  33   	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
  34   -->  
  35   <xsl:template match="m:pre">
  36   	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  37   		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  38   	</xsl:call-template>
  39   </xsl:template>
  40   
  41   <xsl:template match="m:pre[@src]">
  42   	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  43   		<xsl:with-param name="zdroják" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  44   	</xsl:call-template>
  45 		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  46 			<p class="zdroják-ke-stažení">
  47 				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  48 			</p>
  49 		</xsl:if>
  50   </xsl:template>
  51   
  52   <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  53   	<xsl:param name="zdroják"/>
  54   	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  55   	<xsl:choose>
  56   		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  57   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  58   			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  59   		</xsl:when>
  60   		<xsl:otherwise>
  61   			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  62   			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  63   		</xsl:otherwise>
  64   	</xsl:choose>  	
  65   </xsl:template>
  66 
  67 </xsl:stylesheet>