šablona/makra/tabulka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 70 032c62852ef1
child 90 ae439159d833
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@71
  20
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@71
  21
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@71
  22
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@71
  23
	exclude-result-prefixes="m">
franta-hg@70
  24
franta-hg@51
  25
	<!--
franta-hg@51
  26
		Jednoduché tabulky
franta-hg@51
  27
		******************
franta-hg@51
  28
		Data zadáváme do těla elementu.
franta-hg@51
  29
		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
franta-hg@51
  30
		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
franta-hg@51
  31
		*
franta-hg@70
  32
		@src volitelně můžeme data tabulky načítat ze souboru 
franta-hg@70
  33
		@oddělovač regulární výraz, který odděluje sloupce – např. „\t+“ pro tabulátory (výchozí pro tabulky vložené přímo do stránky) nebo „;“ pro středník (výchozí pro tabulky načítané ze souboru) 
franta-hg@51
  34
	-->
franta-hg@70
  35
	<xsl:template match="m:tabulka">
franta-hg@70
  36
		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
franta-hg@70
  37
			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
franta-hg@70
  38
			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
franta-hg@70
  39
		</xsl:call-template>
franta-hg@70
  40
	</xsl:template>
franta-hg@70
  41
	
franta-hg@70
  42
	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
franta-hg@70
  43
		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
franta-hg@71
  44
			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
franta-hg@70
  45
			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
franta-hg@70
  46
		</xsl:call-template>
franta-hg@70
  47
	</xsl:template>
franta-hg@70
  48
	
franta-hg@70
  49
	<xsl:template name="vykresliTabulku">
franta-hg@70
  50
		<xsl:param name="zadání"/>
franta-hg@70
  51
		<xsl:param name="oddělovač"/>
franta-hg@70
  52
		<table>
franta-hg@70
  53
			<xsl:variable name="data" select="replace(replace($zadání, '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
franta-hg@70
  54
			<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
franta-hg@70
  55
			<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
franta-hg@70
  56
			<thead>
franta-hg@70
  57
				<tr>
franta-hg@70
  58
					<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, $oddělovač)">
franta-hg@70
  59
						<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@51
  60
							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
franta-hg@51
  61
						</xsl:if>
franta-hg@51
  62
					</xsl:for-each>
franta-hg@70
  63
				</tr>
franta-hg@70
  64
			</thead>
franta-hg@70
  65
			<tbody>
franta-hg@51
  66
				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
franta-hg@51
  67
					<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@51
  68
						<tr>
franta-hg@70
  69
							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
franta-hg@51
  70
								<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@51
  71
									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
franta-hg@51
  72
								</xsl:if>
franta-hg@51
  73
							</xsl:for-each>
franta-hg@51
  74
						</tr>
franta-hg@51
  75
					</xsl:if>
franta-hg@51
  76
				</xsl:for-each>
franta-hg@70
  77
			</tbody>
franta-hg@70
  78
		</table>
franta-hg@70
  79
	</xsl:template>
franta-hg@51
  80
franta-hg@51
  81
</xsl:stylesheet>
franta-hg@51
  82