šablona/makra/diagramy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 67 89b42acb3593
child 76 c7746d95283d
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  20
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  21
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  24
	exclude-result-prefixes="m j">
franta-hg@51
  25
  
franta-hg@52
  26
	<!--
franta-hg@52
  27
		Diagramy/grafy
franta-hg@52
  28
		**************
franta-hg@52
  29
		Můžeme vložit diagram – obrázek.
franta-hg@52
  30
		Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
franta-hg@52
  31
		*
franta-hg@52
  32
		@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
franta-hg@52
  33
		@nadpis můžeme uvést název diagramu
franta-hg@52
  34
		@kompletní „ano“ → předpokládáme kompletní zdroják v GraphViz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však „ne“ → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“. 
franta-hg@52
  35
		@src zadání diagramu načteme ze souboru (potom je výchozí kompletní = 'ne')
franta-hg@52
  36
	-->
franta-hg@52
  37
	<xsl:template match="m:diagram">
franta-hg@52
  38
		<xsl:call-template name="vložDiagram">
franta-hg@52
  39
			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
franta-hg@52
  40
			<xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/>
franta-hg@52
  41
		</xsl:call-template>
franta-hg@52
  42
	</xsl:template>
franta-hg@52
  43
	
franta-hg@52
  44
	<xsl:template match="m:diagram[@src]">
franta-hg@52
  45
		<xsl:call-template name="vložDiagram">
franta-hg@71
  46
			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
franta-hg@52
  47
			<xsl:with-param name="kompletní" select="not(@kompletní) or @kompletní = 'ano'"/>
franta-hg@52
  48
		</xsl:call-template>
franta-hg@52
  49
	</xsl:template>
franta-hg@52
  50
  
franta-hg@52
  51
  <xsl:template name="vložDiagram">
franta-hg@52
  52
		<xsl:param name="zadání"/>
franta-hg@52
  53
		<xsl:param name="kompletní"/>
franta-hg@67
  54
		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(
franta-hg@67
  55
															$zadání, 
franta-hg@67
  56
															@orientace = 'vodorovně', 
franta-hg@67
  57
															$kompletní,
franta-hg@67
  58
															tokenize(base-uri(), '/')[last()],
franta-hg@67
  59
															@src
franta-hg@67
  60
															)"/>
franta-hg@52
  61
		<xsl:choose>
franta-hg@51
  62
			<xsl:when test="$souborDiagramu">
franta-hg@51
  63
				<div class="diagram">
franta-hg@67
  64
					<a href="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg">
franta-hg@51
  65
						<img
franta-hg@67
  66
							src="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg" 
franta-hg@55
  67
							alt="Diagram {(@nadpis, $souborDiagramu)[1]} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
franta-hg@51
  68
							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
franta-hg@51
  69
					</a>
franta-hg@51
  70
					<!-- 
franta-hg@51
  71
						TODO: SVG+PNG:
franta-hg@51
  72
						<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
franta-hg@51
  73
						<object
franta-hg@52
  74
						data="{$souborDiagramu}.svg"
franta-hg@52
  75
						type="image/svg+xml"
franta-hg@52
  76
						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
franta-hg@52
  77
						<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
franta-hg@51
  78
						</object>
franta-hg@51
  79
					-->
franta-hg@51
  80
					<xsl:if test="@nadpis">
franta-hg@51
  81
						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
franta-hg@51
  82
					</xsl:if>
franta-hg@51
  83
				</div>
franta-hg@51
  84
			</xsl:when>
franta-hg@51
  85
			<xsl:otherwise>
franta-hg@51
  86
				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
franta-hg@51
  87
			</xsl:otherwise>
franta-hg@52
  88
		</xsl:choose>
franta-hg@52
  89
	</xsl:template>
franta-hg@51
  90
franta-hg@51
  91
</xsl:stylesheet>