šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 61 9503eb8377f1
child 76 c7746d95283d
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  20
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  21
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  24
	exclude-result-prefixes="m j">
franta-hg@51
  25
franta-hg@51
  26
  <!--
franta-hg@51
  27
  	Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
franta-hg@51
  28
  	**********************************
franta-hg@51
  29
  	Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
franta-hg@51
  30
  	*
franta-hg@51
  31
  	@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
franta-hg@51
  32
  	@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
franta-hg@51
  33
  	@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
franta-hg@51
  34
  -->  
franta-hg@51
  35
  <xsl:template match="m:pre">
franta-hg@51
  36
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@51
  37
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
franta-hg@51
  38
  	</xsl:call-template>
franta-hg@51
  39
  </xsl:template>
franta-hg@51
  40
  
franta-hg@51
  41
  <xsl:template match="m:pre[@src]">
franta-hg@51
  42
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@71
  43
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
franta-hg@51
  44
  	</xsl:call-template>
franta-hg@51
  45
		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
franta-hg@51
  46
			<p class="zdroják-ke-stažení">
franta-hg@51
  47
				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
franta-hg@51
  48
			</p>
franta-hg@51
  49
		</xsl:if>
franta-hg@51
  50
  </xsl:template>
franta-hg@51
  51
  
franta-hg@51
  52
  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@51
  53
  	<xsl:param name="zdroják"/>
franta-hg@51
  54
  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
franta-hg@51
  55
  	<xsl:choose>
franta-hg@51
  56
  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
franta-hg@51
  57
  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
franta-hg@51
  58
  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
franta-hg@51
  59
  		</xsl:when>
franta-hg@51
  60
  		<xsl:otherwise>
franta-hg@51
  61
  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
franta-hg@51
  62
  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
franta-hg@51
  63
  		</xsl:otherwise>
franta-hg@51
  64
  	</xsl:choose>  	
franta-hg@51
  65
  </xsl:template>
franta-hg@51
  66
franta-hg@51
  67
</xsl:stylesheet>