šablona/makra/odkazy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 66 a8085dedd92b
child 81 8014586c97da
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  22 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  23 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  24 	exclude-result-prefixes="m xs">
  25 
  26 	<!--
  27 		Interní odkazy
  28 		**************
  29 		Slouží k vkládání odkazů na jiné stránky v rámci webu.
  30 		*
  31 		@href zadáváme jen název souboru bez přípony – s nezakódovanou češtinou a s mezerami
  32 		@typ nevyplňujeme
  33 	-->
  34 	<xsl:template match="m:a[not(@typ)]">
  35 		<a>
  36 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  37 			<xsl:attribute name="href">
  38 				<xsl:value-of select="encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  39 			</xsl:attribute>
  40 			<xsl:apply-templates/>
  41 		</a>
  42 	</xsl:template>
  43 
  44 	<xsl:variable name="tracURL" select="'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator'"/>	
  45 
  46 	<!--
  47 		Trac – wiki
  48 		***********
  49 		Odkazy na Trac našeho generátoru.
  50 		*
  51 		@href nečíselné parametry vedou do wiki
  52 	-->
  53 	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and not(number(@href))]">
  54 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  55 			<xsl:with-param name="url" select="
  56 				concat(
  57 					$tracURL, '/wiki/', 
  58 					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
  59 				)"/>
  60 		</xsl:call-template>		
  61 	</xsl:template>
  62 
  63 	<!--
  64 		Trac – úkoly
  65 		************
  66 		Odkazy na Trac našeho generátoru.
  67 		*
  68 		@href číselné parametry vedou na úkoly
  69 	-->
  70 	<xsl:template match="m:a[@typ='trac' and number(@href)]">
  71 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  72 			<xsl:with-param name="url" select="
  73 				concat(
  74 					$tracURL, '/ticket/', 
  75 					@href
  76 				)"/>
  77 		</xsl:call-template>
  78 	</xsl:template>
  79 
  80 	<!--
  81 		Zdroják
  82 		*******
  83 		Odkazy zdrojový kód našeho generátoru.
  84 		*
  85 		@href název souboru
  86 		@řádek číslo řádku (volitelně)
  87 	-->
  88 	<xsl:template match="m:a[@typ='zdroják' and (not(@řádek) or number(@řádek))]">
  89 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  90 			<xsl:with-param name="url" select="
  91 				concat(
  92 					$tracURL, '/browser/', 
  93 					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href),
  94 					'#L',
  95 					(@řádek,'1')[1]
  96 				)"/>
  97 		</xsl:call-template>
  98 	</xsl:template>
  99 	
  100 	<!--
  101 		Wikipedia
  102 		*********
  103 		Stránka v encyklopedii.
  104 		*
  105 		@href název stránky
  106 		@jazyk kód jazyka (výchozí je čeština)
  107 	-->
  108 	<xsl:template match="m:a[@typ='wiki']">
  109 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  110 			<xsl:with-param name="url" select="
  111 				concat(
  112 					'https://secure.wikimedia.org/wikipedia/', (@jazyk,'cs')[1], '/wiki/', 
  113 					encode-for-uri(@href)
  114 				)"/>
  115 		</xsl:call-template>
  116 	</xsl:template>
  117 	
  118 	<!--
  119 		Javadoc
  120 		*******
  121 		Dokumentace k javovským třídám.
  122 		*
  123 		@href jméno třídy včetně balíčku – např. java.lang.String
  124 		@verze verze Javy, výchozí: 7
  125 	-->
  126 	<xsl:template match="m:a[@typ='javadoc']">
  127 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  128 			<xsl:with-param name="url" select="
  129 				concat(
  130 					'http://docs.oracle.com/javase/', (@verze,'7')[1], '/docs/api/',
  131 					replace(@href, '\.', '/'),
  132 					'.html'
  133 				)"/>
  134 		</xsl:call-template>
  135 	</xsl:template>
  136 	
  137 	<!-- 
  138 		Seznam.cz
  139 		*********
  140 		Vyhledávání pomocí Seznamu.
  141 		*
  142 		@href náš dotaz
  143 	-->
  144 	<xsl:template match="m:a[@typ='seznam']">
  145 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  146 			<xsl:with-param name="url" select="
  147 				concat(
  148 					'http://search.seznam.cz/?q=', 
  149 					encode-for-uri(@href)
  150 				)"/>
  151 		</xsl:call-template>
  152 	</xsl:template>
  153 
  154 	<!-- 
  155 		Google.com
  156 		**********
  157 		Vyhledávání pomocí Googlu.
  158 		*
  159 		@href náš dotaz
  160 	-->
  161 	<xsl:template match="m:a[@typ='google']">
  162 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  163 			<xsl:with-param name="url" select="
  164 				concat(
  165 					'https://encrypted.google.com/search?q=', 
  166 					encode-for-uri(@href)
  167 				)"/>
  168 		</xsl:call-template>	
  169 	</xsl:template>
  170 	
  171 	<!-- 
  172 		Request for comments
  173 		********************
  174 		Internetové standardy – RFC.
  175 		*
  176 		@href číslo RFCčka
  177 	-->
  178 	<xsl:template match="m:a[@typ='rfc' and number(@href)]">
  179 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  180 			<xsl:with-param name="url" select="
  181 				concat(
  182 					'https://tools.ietf.org/html/rfc',
  183 					@href
  184 				)"/>
  185 		</xsl:call-template>
  186 	</xsl:template>
  187 	
  188 	
  189 	<xsl:template name="vložOdkaz">
  190 		<xsl:param name="url"/>
  191 		<a>
  192 			<!-- Zachováme pouze povolené atributy: -->
  193 			
  194 			<xsl:copy-of select="@charset"/>
  195 			<xsl:copy-of select="@coords"/>
  196 			<xsl:copy-of select="@hreflang"/>
  197 			<xsl:copy-of select="@name"/>
  198 			<xsl:copy-of select="@rel"/>
  199 			<xsl:copy-of select="@rev"/>
  200 			<xsl:copy-of select="@shape"/>
  201 			<xsl:copy-of select="@target"/> <!-- Pozor: nepatří do striktního XHTML -->
  202 			
  203 			<xsl:copy-of select="@accesskey"/>
  204 			<xsl:copy-of select="@class"/>
  205 			<xsl:copy-of select="@dir"/>
  206 			<xsl:copy-of select="@id"/>
  207 			<xsl:copy-of select="@lang"/>
  208 			<xsl:copy-of select="@style"/>
  209 			<xsl:copy-of select="@tabindex"/>
  210 			<xsl:copy-of select="@title"/>
  211 			<xsl:copy-of select="@xml:lang"/>
  212 			
  213 			<xsl:copy-of select="@onblur"/>
  214 			<xsl:copy-of select="@onclick"/>
  215 			<xsl:copy-of select="@ondblclick"/>
  216 			<xsl:copy-of select="@onfocus"/>
  217 			<xsl:copy-of select="@onmousedown"/>
  218 			<xsl:copy-of select="@onmousemove"/>
  219 			<xsl:copy-of select="@onmouseout"/>
  220 			<xsl:copy-of select="@onmouseover"/>
  221 			<xsl:copy-of select="@onmouseup"/>
  222 			<xsl:copy-of select="@onkeydown"/>
  223 			<xsl:copy-of select="@onkeypress"/>
  224 			<xsl:copy-of select="@onkeyup"/>
  225 			
  226 			<xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="$url"/></xsl:attribute>
  227 			<xsl:apply-templates/>
  228 		</a>
  229 	</xsl:template>
  230 
  231 </xsl:stylesheet>