šablona/makra/tabulka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 70 032c62852ef1
child 90 ae439159d833
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  22 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  23 	exclude-result-prefixes="m">
  24 
  25 	<!--
  26 		Jednoduché tabulky
  27 		******************
  28 		Data zadáváme do těla elementu.
  29 		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
  30 		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
  31 		*
  32 		@src volitelně můžeme data tabulky načítat ze souboru 
  33 		@oddělovač regulární výraz, který odděluje sloupce – např. „\t+“ pro tabulátory (výchozí pro tabulky vložené přímo do stránky) nebo „;“ pro středník (výchozí pro tabulky načítané ze souboru) 
  34 	-->
  35 	<xsl:template match="m:tabulka">
  36 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  37 			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  38 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
  39 		</xsl:call-template>
  40 	</xsl:template>
  41 	
  42 	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
  43 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  44 			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  45 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
  46 		</xsl:call-template>
  47 	</xsl:template>
  48 	
  49 	<xsl:template name="vykresliTabulku">
  50 		<xsl:param name="zadání"/>
  51 		<xsl:param name="oddělovač"/>
  52 		<table>
  53 			<xsl:variable name="data" select="replace(replace($zadání, '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  54 			<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  55 			<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  56 			<thead>
  57 				<tr>
  58 					<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, $oddělovač)">
  59 						<xsl:if test="normalize-space(.)">
  60 							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  61 						</xsl:if>
  62 					</xsl:for-each>
  63 				</tr>
  64 			</thead>
  65 			<tbody>
  66 				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
  67 					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  68 						<tr>
  69 							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
  70 								<xsl:if test="normalize-space(.)">
  71 									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  72 								</xsl:if>
  73 							</xsl:for-each>
  74 						</tr>
  75 					</xsl:if>
  76 				</xsl:for-each>
  77 			</tbody>
  78 		</table>
  79 	</xsl:template>
  80 
  81 </xsl:stylesheet>
  82