build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 64 c069af21c4be
child 78 7e478bfa5694
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
franta-hg@60
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@60
   2
<!--
franta-hg@60
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@60
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
   5
franta-hg@60
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@60
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@60
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@60
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@60
  10
franta-hg@60
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@60
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@60
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@60
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@60
  15
franta-hg@60
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@60
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@60
  18
-->
franta-hg@1
  19
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
  20
franta-hg@2
  21
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
  22
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
  23
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
  24
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@51
  25
	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@1
  26
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
  27
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@60
  28
	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
franta-hg@1
  29
	
franta-hg@15
  30
	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
franta-hg@15
  31
	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
franta-hg@15
  32
	
franta-hg@60
  33
	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky">
franta-hg@6
  34
	</target>
franta-hg@6
  35
	
franta-hg@51
  36
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
franta-hg@20
  37
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  38
			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
franta-hg@15
  39
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
franta-hg@15
  40
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  41
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@2
  42
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  43
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  44
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@4
  45
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@2
  46
			</factory>
franta-hg@2
  47
		</xslt>
franta-hg@1
  48
	</target>
franta-hg@1
  49
	
franta-hg@31
  50
	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@31
  51
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@31
  52
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@31
  53
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@31
  54
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@31
  55
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@31
  56
			</factory>
franta-hg@31
  57
		</xslt>
franta-hg@31
  58
	</target>
franta-hg@31
  59
	
franta-hg@51
  60
	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@51
  61
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@51
  62
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@51
  63
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@51
  64
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@51
  65
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@51
  66
			</factory>
franta-hg@51
  67
		</xslt>
franta-hg@51
  68
	</target>
franta-hg@51
  69
	
franta-hg@22
  70
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@9
  71
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@9
  72
	
franta-hg@7
  73
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  74
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  75
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  76
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@6
  77
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  78
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  79
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@6
  80
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@6
  81
			</factory>
franta-hg@7
  82
		</xslt>
franta-hg@7
  83
		
franta-hg@8
  84
		<!-- RSS --> 
franta-hg@20
  85
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@8
  86
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  87
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  88
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@8
  89
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@8
  90
			</factory>
franta-hg@8
  91
		</xslt>
franta-hg@8
  92
		
franta-hg@15
  93
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@20
  94
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@9
  95
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  96
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  97
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@9
  98
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@9
  99
			</factory>
franta-hg@9
  100
		</xslt>
franta-hg@8
  101
		
franta-hg@24
  102
		<!-- Seznam stránek --> 
franta-hg@24
  103
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@24
  104
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@24
  105
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@24
  106
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@24
  107
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
franta-hg@24
  108
			</factory>
franta-hg@24
  109
		</xslt>
franta-hg@24
  110
		
franta-hg@6
  111
	</target>
franta-hg@6
  112
	
franta-hg@11
  113
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
franta-hg@6
  114
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  115
		<javac
franta-hg@6
  116
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@6
  117
			destdir="${funkce}"			
franta-hg@6
  118
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  119
		</javac>
franta-hg@6
  120
	</target>
franta-hg@6
  121
	
franta-hg@11
  122
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  123
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@20
  124
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  125
		</copy>
franta-hg@11
  126
	</target>
franta-hg@11
  127
	
franta-hg@11
  128
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  129
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  130
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  131
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@51
  132
			<fileset file="${seznamMaker}"/>
franta-hg@11
  133
		</delete>
franta-hg@11
  134
	</target>
franta-hg@11
  135
	
franta-hg@64
  136
	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
franta-hg@64
  137
		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
franta-hg@64
  138
			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@64
  139
		</exec>
franta-hg@64
  140
	</target>
franta-hg@64
  141
	
franta-hg@60
  142
	<target name="licence">
franta-hg@60
  143
		<echo>${čára}
franta-hg@60
  144
XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
  145
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
franta-hg@60
  146
This is free software, and you are welcome to redistribute it
franta-hg@60
  147
under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
franta-hg@60
  148
${čára}</echo>
franta-hg@60
  149
	</target>
franta-hg@60
  150
	
franta-hg@60
  151
	<target name="licence-gpl">
franta-hg@60
  152
		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
franta-hg@60
  153
		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
franta-hg@60
  154
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  155
		<echo>${licence.txt}</echo> 
franta-hg@60
  156
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  157
		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
franta-hg@60
  158
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  159
	</target>
franta-hg@60
  160
	
franta-hg@1
  161
</project>