build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 64 c069af21c4be
child 78 7e478bfa5694
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
  20 
  21 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
  22 	<property name="vstup" value="vstup"/>
  23 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  24 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  25 	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
  26 	<property name="temp" value="temp"/>
  27 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  28 	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
  29 	
  30 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  31 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  32 	
  33 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky">
  34 	</target>
  35 	
  36 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
  37 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  38 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  39 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  40 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  41 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  42 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  43 			<classpath location="${funkce}"/>
  44 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  45 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  46 			</factory>
  47 		</xslt>
  48 	</target>
  49 	
  50 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  51 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  52 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  53 			<classpath location="${funkce}"/>
  54 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  55 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  56 			</factory>
  57 		</xslt>
  58 	</target>
  59 	
  60 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  61 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  62 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  63 			<classpath location="${funkce}"/>
  64 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  65 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  66 			</factory>
  67 		</xslt>
  68 	</target>
  69 	
  70 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  71 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  72 	
  73 		<!-- Atom -->
  74 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  75 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  76 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  77 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  78 			<classpath location="${funkce}"/>
  79 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  80 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  81 			</factory>
  82 		</xslt>
  83 		
  84 		<!-- RSS --> 
  85 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  86 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  87 			<classpath location="${funkce}"/>
  88 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  89 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  90 			</factory>
  91 		</xslt>
  92 		
  93 		<!-- Sitemap.xml -->
  94 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  95 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  96 			<classpath location="${funkce}"/>
  97 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  98 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  99 			</factory>
  100 		</xslt>
  101 		
  102 		<!-- Seznam stránek --> 
  103 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  104 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  105 			<classpath location="${funkce}"/>
  106 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  107 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  108 			</factory>
  109 		</xslt>
  110 		
  111 	</target>
  112 	
  113 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  114 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  115 		<javac
  116 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  117 			destdir="${funkce}"			
  118 			includeAntRuntime="no">
  119 		</javac>
  120 	</target>
  121 	
  122 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  123 		<copy todir="${výstup}">
  124 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  125 		</copy>
  126 	</target>
  127 	
  128 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  129 		<delete includeemptydirs="true">
  130 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  131 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  132 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  133 		</delete>
  134 	</target>
  135 	
  136 	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
  137 		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
  138 			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
  139 		</exec>
  140 	</target>
  141 	
  142 	<target name="licence">
  143 		<echo>${čára}
  144 XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
  145 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
  146 This is free software, and you are welcome to redistribute it
  147 under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
  148 ${čára}</echo>
  149 	</target>
  150 	
  151 	<target name="licence-gpl">
  152 		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
  153 		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
  154 		<echo>${čára}</echo> 
  155 		<echo>${licence.txt}</echo> 
  156 		<echo>${čára}</echo> 
  157 		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
  158 		<echo>${čára}</echo> 
  159 	</target>
  160 	
  161 </project>