Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76c7746d95283d
parent 75 dbf6e5dbeecd
child 77 2f11f0ba6f13
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/NástrojeCLI.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Diagram.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Pre.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Wiki.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/package-info.java
šablona/makra/diagramy.xsl
šablona/makra/wiki.xsl
šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
šablona/syntaxe.xsl
   1.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   1.3 @@ -18,33 +18,17 @@
   1.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
   1.5 
   1.6 import java.io.File;
   1.7 -import java.io.IOException;
   1.8 -import java.io.PrintStream;
   1.9 import java.util.Date;
  1.10 import java.net.URI;
  1.11 import java.net.URISyntaxException;
  1.12 -import java.net.URLDecoder;
  1.13 -import java.nio.charset.Charset;
  1.14 -import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  1.15 
  1.16 /**
  1.17 - * Knihovna funkcí volaných z XSLT.
  1.18 + * Společná knihovna funkcí volaných z XSLT
  1.19  * 
  1.20 - * TODO:
  1.21 - *	- rozdělit na více modulů (jmenných prostorů).
  1.22 - *	- CLI konektor
  1.23 - * 
  1.24 - * @author fiki
  1.25 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  1.26  */
  1.27 public class Funkce {
  1.28 -
  1.29 -	private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize";
  1.30 -	private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot";
  1.31 -	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  1.32 -	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  1.33 -	private static int počítadloDiagramů = 0;
  1.34 -	private static String počítadloDiagramůKontext = ""; // aktuálně zpracovávaná stránka, při změně vynulujeme počítadlo
  1.35 -
  1.36 +	
  1.37 	/**
  1.38 	 * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn.
  1.39 	 * @param soubor cesta k souboru
  1.40 @@ -56,178 +40,4 @@
  1.41 		File f = new File(uri);
  1.42 		return new Date(f.lastModified());
  1.43 	}
  1.44 -
  1.45 -	/**
  1.46 -	 * Zvýrazňuje syntaxi zdrojového kódu. Používá k tomu externí program/knihovnu pygmentize.
  1.47 -	 * @param zdroják zdrojový kód, který předáme příkazu pygmentize na standardním vstupu
  1.48 -	 * @param jazyk předáme příkazu pygmentize jako parametr -l &lt;lexer&gt;
  1.49 -	 * @return zvýrazněný text nebo null, pokud došlo k chybě.
  1.50 -	 * TODO: 
  1.51 -	 *	- vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  1.52 -	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost pygmentize)
  1.53 -	 */
  1.54 -	public static String zvýrazniSyntaxi(String zdroják, String jazyk) throws IOException, InterruptedException {
  1.55 -		if (jazyk == null || jazyk.length() == 0) {
  1.56 -			System.err.println("Není vyplněn atribut „jazyk“ → není jasné, jak se má zvýrazňovat.");
  1.57 -			return null;
  1.58 -		} else if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  1.59 -			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  1.60 -			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-f", "html", "-l", jazyk});
  1.61 -
  1.62 -			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  1.63 -			vstupProcesu.print(zdroják);
  1.64 -			vstupProcesu.close();
  1.65 -
  1.66 -			String výsledek = načtiProud(p.getInputStream());
  1.67 -			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  1.68 -
  1.69 -			p.waitFor();
  1.70 -
  1.71 -			if (chyby.length() == 0) {
  1.72 -				// Pozor: pygmentize má i při chybě návratový kód 0 → je potřeba kontrolovat chybový výstup.
  1.73 -				return výsledek;
  1.74 -			} else {
  1.75 -				System.err.print("Při zvýrazňování syntaxe došlo k chybě: " + chyby);
  1.76 -				return null;
  1.77 -			}
  1.78 -		} else {
  1.79 -			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_PYGMENTIZE + " není na vašem systému dostupný → zvýrazňování syntaxe nebude fungovat.");
  1.80 -			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  1.81 -			System.err.println("\t$ aptitude install python-pygments  # (Debian/Ubuntu)");
  1.82 -			System.err.println("\t$ yum install python-pygments    # (Fedora/RedHat)");
  1.83 -			return null;
  1.84 -		}
  1.85 -	}
  1.86 -
  1.87 -	/**
  1.88 -	 * Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe.
  1.89 -	 * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné
  1.90 -	 */
  1.91 -	public static String generujCssSyntaxe() throws IOException, InterruptedException {
  1.92 -		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  1.93 -			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  1.94 -			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-S", "default", "-f", "html"});
  1.95 -			return načtiProud(p.getInputStream());
  1.96 -		} else {
  1.97 -			return null;
  1.98 -		}
  1.99 -	}
  1.100 -
  1.101 -	/**
  1.102 -	 * Vytvoří obrázek s diagramem.
  1.103 -	 * @param zadání definice diagramu ve formátu dot
  1.104 -	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně (funguje jen při <code>kompletní = false</code>)
  1.105 -	 * @param kompletní false, pokud k zadání chceme doplnit <code>digraph d {…}</code>
  1.106 -	 * @param kontext kam diagram patří – typicky název stránky, do které je vložen
  1.107 -	 * diagramy se pak budou číslovat v rámci tohoto kontextu 
  1.108 -	 * → nebude docházet k přepisování diagramů jiných stránek při částečném přegenerování webu.
  1.109 -	 * @param souborZadání null pokud chceme automatické číslování | nebo zadáme název souboru se zadáním diagramu – vygenerovaný diagram se pak bude jmenovat stejně
  1.110 -	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  1.111 -	 */
  1.112 -	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní, String kontext, String souborZadání) throws IOException, InterruptedException {
  1.113 -		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) {
  1.114 -
  1.115 -			String soubor;
  1.116 -			if (souborZadání == null) {
  1.117 -				if (kontext == null) {
  1.118 -					počítadloDiagramů++;
  1.119 -					soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  1.120 -				} else {
  1.121 -					// TODO: tohle by se mělo udělat v XSLT
  1.122 -					kontext = URLDecoder.decode(kontext, Charset.defaultCharset().name());
  1.123 -					
  1.124 -					// Každá stránka bude mít svoje diagramy číslované od 1
  1.125 -					if (!počítadloDiagramůKontext.equals(kontext)) {
  1.126 -						počítadloDiagramůKontext = kontext;
  1.127 -						počítadloDiagramů = 0;
  1.128 -					}
  1.129 -					
  1.130 -					počítadloDiagramů++;
  1.131 -					soubor = "diagram-" + kontext + "-" + počítadloDiagramů;
  1.132 -				}
  1.133 -			} else {
  1.134 -				soubor = souborZadání;
  1.135 -			}
  1.136 -			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  1.137 -
  1.138 -			String zdroják;
  1.139 -			if (kompletní) {
  1.140 -				zdroják = zadání;
  1.141 -			} else {
  1.142 -				StringBuilder b = new StringBuilder(zadání.length() + 200);
  1.143 -				b.append("digraph d {\n");
  1.144 -				b.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n");
  1.145 -				if (vodorovně) {
  1.146 -					b.append("\trankdir=LR;");
  1.147 -				}
  1.148 -				b.append(zadání);
  1.149 -				b.append("}\n");
  1.150 -				zdroják = b.toString();
  1.151 -			}
  1.152 -
  1.153 -			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  1.154 -			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_DOT, "-T", "svg", "-o", souborSložka + ".svg"});
  1.155 -
  1.156 -			/**
  1.157 -			 * TODO: generovat i PNG bitmapu
  1.158 -			 */
  1.159 -			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  1.160 -			vstupProcesu.print(zdroják.toString());
  1.161 -			vstupProcesu.close();
  1.162 -
  1.163 -			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  1.164 -
  1.165 -			p.waitFor();
  1.166 -
  1.167 -			if (chyby.length() == 0) {
  1.168 -				return soubor;
  1.169 -			} else {
  1.170 -				System.err.print("Při vytváření diagramu došlo k chybě: " + chyby);
  1.171 -				return null;
  1.172 -			}
  1.173 -		} else {
  1.174 -			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_DOT + " není na vašem systému dostupný → diagramy nelze vygreslit.");
  1.175 -			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  1.176 -			System.err.println("\t$ aptitude install graphviz  # (Debian/Ubuntu)");
  1.177 -			System.err.println("\t$ yum install graphviz    # (Fedora/RedHat)");
  1.178 -			return null;
  1.179 -		}
  1.180 -	}
  1.181 -
  1.182 -	/**
  1.183 -	 * Převede text ve wiki syntaxi do XHTML.
  1.184 -	 * @param wiki vstupní text v dané wiki syntaxi
  1.185 -	 * @param syntaxe null nebo volitelně syntaxe (markdown, texy)
  1.186 -	 * @return naformátované XHTML
  1.187 -	 */
  1.188 -	public static String formátujWiki(String wiki, String syntaxe) throws IOException {
  1.189 -		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_MARKDOWN)) {
  1.190 -			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  1.191 -			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_MARKDOWN});
  1.192 -
  1.193 -			/**
  1.194 -			 * TODO: oříznout mezery na začátcích řádků, pokud je jich všude stejně?
  1.195 -			 * (odsazení v XML)
  1.196 -			 */
  1.197 -			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  1.198 -			vstupProcesu.print(wiki);
  1.199 -			vstupProcesu.close();
  1.200 -
  1.201 -			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  1.202 -			String xhtml = načtiProud(p.getInputStream());
  1.203 -
  1.204 -			if (chyby.length() == 0) {
  1.205 -				return xhtml;
  1.206 -			} else {
  1.207 -				System.err.print("Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě: " + chyby);
  1.208 -				return null;
  1.209 -			}
  1.210 -		} else {
  1.211 -			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_MARKDOWN + " není na vašem systému dostupný → nelze formátovat texty ve wiki syntaxi.");
  1.212 -			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  1.213 -			System.err.println("\t$ aptitude install markdown     # (Debian/Ubuntu)");
  1.214 -			System.err.println("\t$ yum install perl-Text-Markdown  # (Fedora/RedHat)");
  1.215 -			return null;
  1.216 -		}
  1.217 -	}
  1.218 }
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/NástrojeCLI.java	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/NástrojeCLI.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   2.3 @@ -24,7 +24,10 @@
   2.4 
   2.5 /**
   2.6  * Pomocné funkce pro práci s příkazy
   2.7 - * @author fiki
   2.8 + * 
   2.9 + * Tyto funkce nejsou určené k přímému volání z XSLT.
  2.10 + * 
  2.11 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  2.12  */
  2.13 public class NástrojeCLI {
  2.14 	
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Diagram.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   3.3 @@ -0,0 +1,119 @@
   3.4 +/**
   3.5 + * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   3.6 + * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   3.7 + * 
   3.8 + * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   3.9 + * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  3.10 + * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  3.11 + * (at your option) any later version.
  3.12 + * 
  3.13 + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  3.14 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  3.15 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  3.16 + * GNU General Public License for more details.
  3.17 + * 
  3.18 + * You should have received a copy of the GNU General Public License
  3.19 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  3.20 + */
  3.21 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
  3.22 +
  3.23 +import java.io.File;
  3.24 +import java.io.IOException;
  3.25 +import java.io.PrintStream;
  3.26 +import java.net.URLDecoder;
  3.27 +import java.nio.charset.Charset;
  3.28 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  3.29 +
  3.30 +/**
  3.31 + * Diagramy
  3.32 + * 
  3.33 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  3.34 + */
  3.35 +public class Diagram {
  3.36 +
  3.37 +	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  3.38 +	private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot";
  3.39 +	private static int počítadloDiagramů = 0;
  3.40 +	private static String počítadloDiagramůKontext = ""; // aktuálně zpracovávaná stránka, při změně vynulujeme počítadlo
  3.41 +
  3.42 +	/**
  3.43 +	 * Vytvoří obrázek s diagramem.
  3.44 +	 * @param zadání definice diagramu ve formátu dot
  3.45 +	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně (funguje jen při <code>kompletní = false</code>)
  3.46 +	 * @param kompletní false, pokud k zadání chceme doplnit <code>digraph d {…}</code>
  3.47 +	 * @param kontext kam diagram patří – typicky název stránky, do které je vložen
  3.48 +	 * diagramy se pak budou číslovat v rámci tohoto kontextu 
  3.49 +	 * → nebude docházet k přepisování diagramů jiných stránek při částečném přegenerování webu.
  3.50 +	 * @param souborZadání null pokud chceme automatické číslování | nebo zadáme název souboru se zadáním diagramu – vygenerovaný diagram se pak bude jmenovat stejně
  3.51 +	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  3.52 +	 */
  3.53 +	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní, String kontext, String souborZadání) throws IOException, InterruptedException {
  3.54 +		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) {
  3.55 +
  3.56 +			String soubor;
  3.57 +			if (souborZadání == null) {
  3.58 +				if (kontext == null) {
  3.59 +					počítadloDiagramů++;
  3.60 +					soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  3.61 +				} else {
  3.62 +					// TODO: tohle by se mělo udělat v XSLT
  3.63 +					kontext = URLDecoder.decode(kontext, Charset.defaultCharset().name());
  3.64 +
  3.65 +					// Každá stránka bude mít svoje diagramy číslované od 1
  3.66 +					if (!počítadloDiagramůKontext.equals(kontext)) {
  3.67 +						počítadloDiagramůKontext = kontext;
  3.68 +						počítadloDiagramů = 0;
  3.69 +					}
  3.70 +
  3.71 +					počítadloDiagramů++;
  3.72 +					soubor = "diagram-" + kontext + "-" + počítadloDiagramů;
  3.73 +				}
  3.74 +			} else {
  3.75 +				soubor = souborZadání;
  3.76 +			}
  3.77 +			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  3.78 +
  3.79 +			String zdroják;
  3.80 +			if (kompletní) {
  3.81 +				zdroják = zadání;
  3.82 +			} else {
  3.83 +				StringBuilder b = new StringBuilder(zadání.length() + 200);
  3.84 +				b.append("digraph d {\n");
  3.85 +				b.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n");
  3.86 +				if (vodorovně) {
  3.87 +					b.append("\trankdir=LR;");
  3.88 +				}
  3.89 +				b.append(zadání);
  3.90 +				b.append("}\n");
  3.91 +				zdroják = b.toString();
  3.92 +			}
  3.93 +
  3.94 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  3.95 +			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_DOT, "-T", "svg", "-o", souborSložka + ".svg"});
  3.96 +
  3.97 +			/**
  3.98 +			 * TODO: generovat i PNG bitmapu
  3.99 +			 */
  3.100 +			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  3.101 +			vstupProcesu.print(zdroják.toString());
  3.102 +			vstupProcesu.close();
  3.103 +
  3.104 +			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  3.105 +
  3.106 +			p.waitFor();
  3.107 +
  3.108 +			if (chyby.length() == 0) {
  3.109 +				return soubor;
  3.110 +			} else {
  3.111 +				System.err.print("Při vytváření diagramu došlo k chybě: " + chyby);
  3.112 +				return null;
  3.113 +			}
  3.114 +		} else {
  3.115 +			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_DOT + " není na vašem systému dostupný → diagramy nelze vygreslit.");
  3.116 +			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  3.117 +			System.err.println("\t$ aptitude install graphviz  # (Debian/Ubuntu)");
  3.118 +			System.err.println("\t$ yum install graphviz    # (Fedora/RedHat)");
  3.119 +			return null;
  3.120 +		}
  3.121 +	}
  3.122 +}
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Pre.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   4.3 @@ -0,0 +1,88 @@
   4.4 +/**
   4.5 + * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4.6 + * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   4.7 + * 
   4.8 + * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   4.9 + * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  4.10 + * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  4.11 + * (at your option) any later version.
  4.12 + * 
  4.13 + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  4.14 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  4.15 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  4.16 + * GNU General Public License for more details.
  4.17 + * 
  4.18 + * You should have received a copy of the GNU General Public License
  4.19 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  4.20 + */
  4.21 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
  4.22 +
  4.23 +import java.io.IOException;
  4.24 +import java.io.PrintStream;
  4.25 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  4.26 +
  4.27 +/**
  4.28 + * Zvýrazňování syntaxe
  4.29 + * 
  4.30 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  4.31 + */
  4.32 +public class Pre {
  4.33 +
  4.34 +	private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize";
  4.35 +
  4.36 +	/**
  4.37 +	 * Zvýrazňuje syntaxi zdrojového kódu. Používá k tomu externí program/knihovnu pygmentize.
  4.38 +	 * @param zdroják zdrojový kód, který předáme příkazu pygmentize na standardním vstupu
  4.39 +	 * @param jazyk předáme příkazu pygmentize jako parametr -l &lt;lexer&gt;
  4.40 +	 * @return zvýrazněný text nebo null, pokud došlo k chybě.
  4.41 +	 * TODO: 
  4.42 +	 *	- vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  4.43 +	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost pygmentize)
  4.44 +	 */
  4.45 +	public static String zvýrazniSyntaxi(String zdroják, String jazyk) throws IOException, InterruptedException {
  4.46 +		if (jazyk == null || jazyk.length() == 0) {
  4.47 +			System.err.println("Není vyplněn atribut „jazyk“ → není jasné, jak se má zvýrazňovat.");
  4.48 +			return null;
  4.49 +		} else if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  4.50 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  4.51 +			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-f", "html", "-l", jazyk});
  4.52 +
  4.53 +			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  4.54 +			vstupProcesu.print(zdroják);
  4.55 +			vstupProcesu.close();
  4.56 +
  4.57 +			String výsledek = načtiProud(p.getInputStream());
  4.58 +			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  4.59 +
  4.60 +			p.waitFor();
  4.61 +
  4.62 +			if (chyby.length() == 0) {
  4.63 +				// Pozor: pygmentize má i při chybě návratový kód 0 → je potřeba kontrolovat chybový výstup.
  4.64 +				return výsledek;
  4.65 +			} else {
  4.66 +				System.err.print("Při zvýrazňování syntaxe došlo k chybě: " + chyby);
  4.67 +				return null;
  4.68 +			}
  4.69 +		} else {
  4.70 +			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_PYGMENTIZE + " není na vašem systému dostupný → zvýrazňování syntaxe nebude fungovat.");
  4.71 +			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  4.72 +			System.err.println("\t$ aptitude install python-pygments  # (Debian/Ubuntu)");
  4.73 +			System.err.println("\t$ yum install python-pygments    # (Fedora/RedHat)");
  4.74 +			return null;
  4.75 +		}
  4.76 +	}
  4.77 +
  4.78 +	/**
  4.79 +	 * Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe.
  4.80 +	 * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné
  4.81 +	 */
  4.82 +	public static String generujCssSyntaxe() throws IOException, InterruptedException {
  4.83 +		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  4.84 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  4.85 +			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-S", "default", "-f", "html"});
  4.86 +			return načtiProud(p.getInputStream());
  4.87 +		} else {
  4.88 +			return null;
  4.89 +		}
  4.90 +	}
  4.91 +}
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Wiki.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   5.3 @@ -0,0 +1,73 @@
   5.4 +/**
   5.5 + * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   5.6 + * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5.7 + * 
   5.8 + * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   5.9 + * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5.10 + * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  5.11 + * (at your option) any later version.
  5.12 + * 
  5.13 + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  5.14 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  5.15 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  5.16 + * GNU General Public License for more details.
  5.17 + * 
  5.18 + * You should have received a copy of the GNU General Public License
  5.19 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  5.20 + */
  5.21 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
  5.22 +
  5.23 +import java.io.IOException;
  5.24 +import java.io.PrintStream;
  5.25 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  5.26 +
  5.27 +/**
  5.28 + * Wiki syntaxe
  5.29 + * 
  5.30 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  5.31 + */
  5.32 +public class Wiki {
  5.33 +
  5.34 +	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  5.35 +
  5.36 +	/**
  5.37 +	 * Převede text ve wiki syntaxi do XHTML.
  5.38 +	 * @param wiki vstupní text v dané wiki syntaxi
  5.39 +	 * @param syntaxe null nebo volitelně syntaxe (markdown, texy)
  5.40 +	 * @return naformátované XHTML
  5.41 +	 * TODO: 
  5.42 +	 *	- vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  5.43 +	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost markdownu)
  5.44 +	 
  5.45 +	 */
  5.46 +	public static String formátujWiki(String wiki, String syntaxe) throws IOException {
  5.47 +		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_MARKDOWN)) {
  5.48 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  5.49 +			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_MARKDOWN});
  5.50 +
  5.51 +			/**
  5.52 +			 * TODO: oříznout mezery na začátcích řádků, pokud je jich všude stejně?
  5.53 +			 * (odsazení v XML)
  5.54 +			 */
  5.55 +			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  5.56 +			vstupProcesu.print(wiki);
  5.57 +			vstupProcesu.close();
  5.58 +
  5.59 +			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  5.60 +			String xhtml = načtiProud(p.getInputStream());
  5.61 +
  5.62 +			if (chyby.length() == 0) {
  5.63 +				return xhtml;
  5.64 +			} else {
  5.65 +				System.err.print("Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě: " + chyby);
  5.66 +				return null;
  5.67 +			}
  5.68 +		} else {
  5.69 +			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_MARKDOWN + " není na vašem systému dostupný → nelze formátovat texty ve wiki syntaxi.");
  5.70 +			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  5.71 +			System.err.println("\t$ aptitude install markdown     # (Debian/Ubuntu)");
  5.72 +			System.err.println("\t$ yum install perl-Text-Markdown  # (Fedora/RedHat)");
  5.73 +			return null;
  5.74 +		}
  5.75 +	}
  5.76 +}
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/package-info.java	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   6.3 @@ -0,0 +1,6 @@
   6.4 +/*
   6.5 + * Podpůrné funkce pro jednotlivá makra (pokud to potřebují).
   6.6 + * Java je tu většinou pouze v roli lepidla, které zajistí napojení XSLT na jiné programy.
   6.7 + * Třída se jmenuje stejně jako makro.
   6.8 + */
   6.9 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
   7.1 --- a/šablona/makra/diagramy.xsl	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
   7.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   7.3 @@ -19,7 +19,7 @@
   7.4 <xsl:stylesheet version="2.0"
   7.5 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   7.6 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   7.7 -	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   7.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Diagram"
   7.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  7.10 	exclude-result-prefixes="m j">
  7.11   
   8.1 --- a/šablona/makra/wiki.xsl	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
   8.2 +++ b/šablona/makra/wiki.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   8.3 @@ -19,7 +19,7 @@
   8.4 <xsl:stylesheet version="2.0"
   8.5 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   8.6 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8.7 -	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   8.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Wiki"
   8.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  8.10 	exclude-result-prefixes="m j">
  8.11 
   9.1 --- a/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
   9.2 +++ b/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   9.3 @@ -19,7 +19,7 @@
   9.4 <xsl:stylesheet version="2.0"
   9.5 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   9.6 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   9.7 -	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   9.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre"
   9.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  9.10 	exclude-result-prefixes="m j">
  9.11 
  10.1 --- a/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 11:36:36 2012 +0100
  10.2 +++ b/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
  10.3 @@ -18,7 +18,7 @@
  10.4 -->
  10.5 <xsl:stylesheet version="2.0"
  10.6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  10.7 -	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  10.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre"
  10.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10.10 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  10.11 	<xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>