Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 104e70453a027f
parent 9 71275159d985
child 11 78a8dd1eeb2b
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
build.xml
vstup/produkty.xml
vstup/web.conf
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sun Apr 03 18:44:35 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   1.3 @@ -12,6 +12,7 @@
   1.4 	
   1.5 	<target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
   1.6 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
   1.7 +			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/>
   1.8 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
   1.9 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.10 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
   2.1 --- a/vstup/produkty.xml	Sun Apr 03 18:44:35 2011 +0200
   2.2 +++ b/vstup/produkty.xml	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   2.3 @@ -1,4 +1,6 @@
   2.4 -<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2.5 +<stránka
   2.6 +	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   2.7 +	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2.8 	<nadpis>Produkty</nadpis>
   2.9 	<perex>Co vyrábíme.</perex>
  2.10 	<pořadí>20</pořadí>
  2.11 @@ -7,6 +9,9 @@
  2.12 		<p>
  2.13 		  naše produkty…
  2.14 		</p>
  2.15 +		
  2.16 +		<p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p>
  2.17 +		<g:měřák hodnota="80"/>
  2.18   </text>
  2.19 
  2.20 </stránka>
   3.1 --- a/vstup/web.conf	Sun Apr 03 18:44:35 2011 +0200
   3.2 +++ b/vstup/web.conf	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   3.3 @@ -5,8 +5,23 @@
   3.4 		<jméno>František Kučera</jméno>
   3.5 		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
   3.6 	</autor>
   3.7 +	
   3.8 +	<!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
   3.9 +	
  3.10 +	<!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit pomlčkou – pro generování RSS/Atom -->
  3.11 	<url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
  3.12 +	
  3.13 +	<!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
  3.14 	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
  3.15 +	
  3.16 +	<!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
  3.17 	<kod>PokusnyWeb123</kod>
  3.18 	
  3.19 +	<!--
  3.20 +		Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
  3.21 +		Můžeme jich uvést libovolné množství.
  3.22 +	-->
  3.23 +	<css>css/styl.css</css>
  3.24 +	<js>js/skript.js</js>
  3.25 +	
  3.26 </web>
   4.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 18:44:35 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   4.3 @@ -13,14 +13,19 @@
   4.4 		encoding="UTF-8"		
   4.5 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
   4.6 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   4.7 +		
   4.8 +	<xsl:param name="konfigurák"/>
   4.9 	
  4.10 	<!-- Celý dokument: -->
  4.11 	<xsl:template match="/">
  4.12 +		<xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
  4.13 		<html>
  4.14 			<head>
  4.15 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  4.16 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  4.17 -				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>				
  4.18 +				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  4.19 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
  4.20 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  4.21 			</head>
  4.22 			<body>
  4.23 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  4.24 @@ -49,5 +54,31 @@
  4.25 			<xsl:apply-templates/>
  4.26 		</xsl:element>
  4.27   </xsl:template>
  4.28 +  
  4.29 +  <xsl:template match="g:web/g:js">
  4.30 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  4.31 +  </xsl:template>
  4.32 +  <xsl:template match="g:web/g:css">
  4.33 +  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  4.34 +  </xsl:template>
  4.35 +  
  4.36 +  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  4.37 +  <xsl:template match="g:měřák">
  4.38 +  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  4.39 +  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  4.40 +		<xsl:choose>			
  4.41 +			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  4.42 +				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  4.43 +					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
  4.44 +					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  4.45 +						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  4.46 +					</p>	
  4.47 +				</div>
  4.48 +			</xsl:when>
  4.49 +			<xsl:otherwise>
  4.50 +				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  4.51 +			</xsl:otherwise>
  4.52 +		</xsl:choose>
  4.53 +	</xsl:template>
  4.54 
  4.55 </xsl:stylesheet>