šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 10 4e70453a027f
parent 8 ad0ee12d13fd
child 11 78a8dd1eeb2b
permissions -rw-r--r--
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   8 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   9 	exclude-result-prefixes="fn h g">
  10 	<xsl:output 
  11 		method="xml" 
  12 		indent="yes" 
  13 		encoding="UTF-8"		
  14 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  15 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  16 		
  17 	<xsl:param name="konfigurák"/>
  18 	
  19 	<!-- Celý dokument: -->
  20 	<xsl:template match="/">
  21 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
  22 		<html>
  23 			<head>
  24 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  25 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  26 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  27 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
  28 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  29 			</head>
  30 			<body>
  31 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  32 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  33 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  34 				<ul id="nabídka">
  35 					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  36 						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  37 						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  38 						<li>
  39 							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  40 							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  41 							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  42 						</li>
  43 					</xsl:for-each>
  44 				</ul>
  45 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  46 			</body>
  47 		</html>
  48 	</xsl:template>
  49 	
  50 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  51 	<xsl:template match="*">
  52 		<xsl:element name="{name()}">
  53 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  54 			<xsl:apply-templates/>
  55 		</xsl:element>
  56   </xsl:template>
  57   
  58   <xsl:template match="g:web/g:js">
  59   	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  60   </xsl:template>
  61   <xsl:template match="g:web/g:css">
  62   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  63   </xsl:template>
  64   
  65   <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  66   <xsl:template match="g:měřák">
  67   	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  68   	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  69 		<xsl:choose>			
  70 			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  71 				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  72 					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
  73 					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  74 						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  75 					</p>	
  76 				</div>
  77 			</xsl:when>
  78 			<xsl:otherwise>
  79 				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  80 			</xsl:otherwise>
  81 		</xsl:choose>
  82 	</xsl:template>
  83 
  84 </xsl:stylesheet>