vstup/web.conf
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 10 4e70453a027f
parent 6 801a8935caf7
child 13 d5e9c879663e
permissions -rw-r--r--
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
franta-hg@6
   1
<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
franta-hg@6
   2
	<název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
franta-hg@6
   3
	<podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
franta-hg@6
   4
	<autor>
franta-hg@6
   5
		<jméno>František Kučera</jméno>
franta-hg@6
   6
		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
franta-hg@6
   7
	</autor>
franta-hg@10
   8
	
franta-hg@10
   9
	<!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
franta-hg@10
  10
	
franta-hg@10
  11
	<!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit pomlčkou – pro generování RSS/Atom -->
franta-hg@6
  12
	<url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
franta-hg@10
  13
	
franta-hg@10
  14
	<!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
franta-hg@6
  15
	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
franta-hg@10
  16
	
franta-hg@10
  17
	<!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
franta-hg@6
  18
	<kod>PokusnyWeb123</kod>
franta-hg@6
  19
	
franta-hg@10
  20
	<!--
franta-hg@10
  21
		Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
franta-hg@10
  22
		Můžeme jich uvést libovolné množství.
franta-hg@10
  23
	-->
franta-hg@10
  24
	<css>css/styl.css</css>
franta-hg@10
  25
	<js>js/skript.js</js>
franta-hg@10
  26
	
franta-hg@6
  27
</web>